راهنمای دانشجویان جدید الورود

 • جدید الورود

Loading

میز خدمت دولت الکترونیک

 • میز خدمت دولت الکترونیک

Loading
Loading
بایگانی خبر
 • برگزیده شدن معاونت بین الملل دانشکده دندانپزشکی در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران

 • مراسم اختتامیه مجازی اولین مدرسه زمستانه دانشکده دندانپزشکی

 • برگزاری مراسم مجازی افتتاحیه اولین مدرسه زمستانه دانشکده دندانپزشکی

 • رونمایی از لوح یادبود استاد مرحوم دکتر اسمعیل یزدی و تاریخچه گروه آسیب شناسی دها...

 • برگزاری مسابقات تنیس روی میز و دارت آقایان به مناسبت گرامیداشت دهه فجر در دانشکد...

 • رئیس دانشکده دندانپزشکی: وظیفه سنگینی در مقابل مسائل مختلف فرهنگی و آموزشی دانشج...

 • دوره کوتاه مدت ضایعات سر و گردن توسط گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دند...

 • دکتر رامین کردی: باید به سمت بین المللی سازی پیش برویم تا ارتقا پیدا کنیم

 • بازرسان، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از اقدامات صیانت از حقوق شهرو...

 • کارگاه آموزش سامانه نجات به جمعداران دانشکده دندانپزشکی

Loading

طرح تکریم اربب رجوع و ثبت پیشنهادات و انتقادات

 • مراجعین

 • همکاران

 • تکریم

Loading

ارتباط بدون واسطه با مسئولین

 • ارتباط بی واسطه با مسئولین

 • شکایات

Loading