فهرست زیرپورتالها

نقشه سایت

صفحه نخست

دانشکده

معرفی دانشکده

چشم انداز، ماموریت دانشکده

منشور اخلاقی

ریاست دانشکده

معرفی رییس دانشکده

خیرین سلامت

دبیرخانه بازرسی و پاسخگویی به شکایات

کارکنان واحد بازرسی و شکایات

فرایندها

ارتقا اعضای هیئت علمی

معرفی واحد

اعضای دفتر ارتقاء هیئت علمی

فرایند

راهنما محاسبه امتیاز ارتقاء

مقررات و آیین نامه ها

لینک های مرتبط

سوالات متداول

ارتباط با ما

دفتر ارتباط با دانش آموختگان

پدافند غیرعامل

کمیته و شوراها

کمیته اخلاق سازمانی

کمیته نظام پیشنهادها

کمیته جذب هیئت علمی

کمیته HIS

کمیته ایمپلنت‌های دندانی

کمیته پلی‌کلینیک تخصصی

کمیته ارتقاء هیئت علمی

شورای آموزشی دندان‌پزشکی عمومی

شورای آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

شورای پژوهشی

شورای فرهنگی

شورای بورس

ملاقات با ریاست

ارتباط مستقیم با رئیس دانشکده

معاونین دانشکده

اداری و مالی

معرفی معاونت اداری و مالی

ادارات

امور اداری

کارکنان امور اداری
شرح وظایف
آیین نامه ها و دستور العمل ها
فرایندها

امور مالی

کارکنان واحد امور مالی
شرح وظایف
آئین نامه و دستورالعمل ها
فیش حقوقی کارکنان
فرایندها

امور درمان و پرستاری

کارکنان
فرایندها

امور عمومی

کارکنان امور عمومی
فرایندها

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

فناوری اطلاعات

کارکنان واحد فناوری اطلاعات
فرایندها

تجهیزات پزشکی

کارکنان
فرایندهای تجهیزات پزشکی

واحدها

واحدهای اداری

تعالی سازمانی سلامت
کارکنان تعالی سازمانی سلامت
امور حقوقی و قراردادها
کارکنان امور حقوقی
فرایندها
بهداشت محیط و HSE
کارکنان بهداشت محیط و HSE
فرایند بهداشت محیط
HIS
کارکنان HIS
فرایندها
امور سمعی بصری
کارکنان سمعی و بصری
فرایند سمعی بصری
همایش ها
کارکنان امور همایش ها
فرایندها

واحدهای درمانی

فوریت های پزشکی
کارکنان فوریت‌های پزشکی
فرایندها
پذیرش و مدارک پزشکی
کارکنان پذیرش مدارک پزشکی
مددکاری
کارکنان مدکاری
فرآیند مددکاری
کارکنان بخش های درمانی
کارکنان بخش اندودانتیکس
کارکنان بخش ارتودانتیکس
کارکنان بخش آسیب شناسی دهان، فک و صورت
کارکنان بخش بیماری‌های دهان، فک و صورت
کارکنان بخش پروتزهای دندانی
کارکنان بخش پریودانتیکس
کارکنان بخش جراحی دهان، فک و صورت
کارکنان بخش دندان‌پزشکی ترمیمی
کارکنان بخش دندان‌پزشکی کودکان
کارکنان بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت
کارکنان بخش سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
کارکنان بخش زیست مواد دندانی
کارکنان بخش ایمپلنت
کنترل عفونت
کارکنان کنترل عفونت
فرایندها

کمیته های اجرایی

راهبری توسعه مدیریت

صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

کارگروه تخصصی فرایندهای دانشکده دندان‌پزشکی

میز خدمت

آموزشی دندانپزشکی عمومی

معرفی معاونت آموزشی

معاون آموزشی

کارکنان واحد آموزش

نمایندگان گروه های آموزشی در معاونت

آئین نامه ها

تقویم آموزشی

دروس و پیش نیازها

برنامه هفتگی

دوره دکتری

دانشکده دندانپزشکی امیرآباد
پردیس بین الملل دانشکده دندانپزشکی

دوره کارشناسی پیوسته پروتزهای دندانی

دوره کارشناسی ناپیوسته پروتزهای دندانی

برنامه امتحانات

دانشکده دندانپزشکی امیرآباد

پردیس بین الملل دانشکده دندانپزشکی

اطلاعیه

اخبار کالج بین المللی زبان دانشگاه

اخبار سامانه انتقال و مهمانی دانشجویان

چگونه برای گرفتن شماره نظام پزشکی اقدام کنیم؟

متفرقه

امور نظام وظیفه

بنیاد ملی نخبگان

استعداد درخشان

تقویم اجرایی دانشکده

فرایندها

پژوهشی

درباره معاونت پژوهشی

معرفی معاونت

کارکنان معاونت

نمایندگان پژوهشی

کتابخانه دانشکده

کتابخانه دانشکده

کتابخانه الکترونیک دانشگاه

کتابخانه مرکزی و تابعه

آیین نامه و مقررات استفاده از کتابخانه

راهنمای استفاده از خدمات و امکانات

رسالت، اهداف و وظایف

منشورحقوق کاربران کتابخانه

همکاران کتابخانه

تماس با ما

پایان نامه های عمومی

پایان نامه های تخصصی

پایان نامه های PhD

کمک هزینه حمایت از پایان نامه

دانشجویان عمومی

دانشجویان تخصصی

دانشجویان PhD

امور طرح ها

همکار واحد طرح ها

آیین نامه شوراهای پژوهشی و طرح های تحقیقاتی

پژوهشیار

راهنمای پژوهشگران

Research/Thesis Guidlines

پژوهشیار

اطلاعیه

فرایندها

آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

درباره معاونت تحصیلات تکمیلی

معرفی معاونت

معرفی کارکنان

شرح وظایف معاونت آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

گروه های آموزشی

آسیب شناسی دهان و فک

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل آسیب شناسی دهان و فک

ارتودانتیکس

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل ارتودانتیکس

اندودانتیکس

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل اندودانتیکس

بیماریهای دهان و فک و صورت

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل بیماریهای دهان و فک و صورت

پروتزهای دندانی

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل پروتزهای دندانی

پریودانتیکس

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل پریودانتیکس

جراحی دهان و فک و صورت

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل جراحی دهان و فک و صورت

دندانپزشکی ترمیمی

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشکی کودکان

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل دندانپزشکی کودکان

رادیولوژی دهان و فک و صورت

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل رادیولوژی دهان و فک و صورت

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

مواد دندانی

سرپرست تخصصی گروه آموزشی
برنامه آموزشی دوره به تفکیک ترم
سرفصل مواد دندانی

فلوشیپ

فلوشیپ دردهای دهانی، فکی و صورتی
فلوشیپ بیولوژی دهان
فلوشیپ پروتز های فک و صورت
فلوشیپ ایمپلنت های دندانی
فلوشیپ دندانپزشکی بیمارستانی
فلوشیپ ارتودنسی کرانیوفاسیال
فلوشیپ ترومای دهان و فک و صورت
فلوشیپ انکولوژی دهان و فک و صورت
فلوشیپ جراحی دهان و فک و صورت کرانیوفاسیال کودکان
فلوشیپ جراحی ترمیمی دهان و فک و صورت

mdph سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

آیین نامه های آموزشی

دوره های دستیاری دندانپزشکی

دوره های پی اچ دی

فلوشیپ

تقویم آموزشی

برنامه امتحانات

فرمهای آموزشی

فرمهای مربوط به دوره های پی اچ دی

فرمهای مربوط به دوره های دستیاری دندانپزشکی

فرمهای مربوط به دوره های فلوشیپ

اخبار روزانه

دستیاری

فلوشیپ

پی اچ دی

منابع آزمون

دستیاری

بورد

فلوشیپ

فرایندها

بین الملل

معرفی معاونت

معاون بین الملل

کارکنان معاونت بین ا لملل

نمایندگان گروهای آموزشی در معاونت

آیین نامه و دستورالعمل ها

فرایندها

دانشجویی فرهنگی اجتماعی

معرفی معاونت

معاون دانشجویی فرهنگی اجتماعی

کارکنان

امور دانشجویی

اداری

ثبت نام دانشجویان
کمد دانشجویان
حقوق اینترنی
کار دانشجویی
وضعیت بدهی

رفاهی

وام های دانشجویی
ودیعه مسکن
تحصیلی
ضروری
مشاوره
تغذیه

فرهنگی اجتماعی فوق برنامه

کمیسیون ماده یک ارتقاء هیئت علمی

مناسب ها و جشنواره های فرهنگی

تشکل ها و کانون های دانشجویان

بسیج
انجمن اسلامی
کانون عترت و قرآن
خیریه مهریار
جهادیه شهید هدایت
کانون ادبی رویش

شورا ها

شورای صنفی
شورای فرهنگی

ورزشی

سالن ورزشی

برگزاری مسابقات ورزشی

مسئول سالن ورزشی

اخبار و اطلاعیه ها

آئین نامه ها و مقرارات انظباطی

فرایندها

ملاقات با معاونین دانشکده

بدون واسطه با مسئولین

اعضا هیئت علمی

ارتودانتیکس

اندو دانتیکس

آسیب شناسی دهان، فک و صورت

بیماریهای دهان، فک و صورت

پروتز های دندانی

پریودانتیکس

جراحی دهان، فک و صورت

دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشکی کودکان

رادیولوژی دهان، فک و صورت

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

زیست مواد دندانی

گروه های آموزشی

گروه اندودانتیکس

تاریخچه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی اندودانتیکس

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

فعالیتهای گروه آموزشی اندودانتیکس

طرح درس

گروه ارتودانتیکس

تاریخچه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی ارتودانتیکس

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی ارتودانتیکس

طرح درس

گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت

تاریخچه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک و صورت

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

پرسنل

فعالیتهای گروه آموزشی پاتولوژی دهان و فک و صورت

طرح درس

گروه بیماریهای دهان، فک و صورت

مشخصات گروه آموزشی بیماریهای دهان

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

طرح درس

گروه پروتزهای دندانی

تاریخچه

تعریف گروه

مشخصات گروه آموزشی پروتزهای دندانی

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیات علمی

فعالیت های گروه آموزشی پروتزهای دندانی

طرح درس

گروه پریودانتیکس

تاریخچه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی پریودانتیکس

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

فعالیتهای گروه آموزشی پریودانتیکس

طرح درس

گروه جراحی دهان، فک و صورت

مشخصات گروه آموزشی جراحی فک و صورت

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

طرح درس

گروه دندانپزشکی ترمیمی

تاریخچه

تعریف گروه

مشخصات گروه آموزشی ترمیمی

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

فعالیتهای گروه آموزشی ترمیمی

طرح درس

گروه دندانپزشکی کودکان

مشخصات گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

طرح درس

گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت

تاریخچه

تعریف گروه

مشخصات گروه آموزشی رادیولوژی

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

فعالیتهای گروه آموزشی رادیولوژی

طرح درس

کارکنان

گروه زیست مواد دندانی

تاریخچه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی مواد دندانی

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

طرح درس

گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

تاریخچه

تعریف رشته

مشخصات گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

مشخصات مدیر گروه

اعضای هیت علمی

فعالیتهای گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

طرح درس

اعضا هیئت علمی بازنشسته

اندودانتیکس

ارتودانتیکس

آسیب شناسی دهان، فک و صورت

بیماری های دهان، فک و صورت

پریودانتیکس

جراحی های دهان، فک و صورت

دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشکی کودکان

رادیولوژی دهان، فک و صورت

سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

فرایندهای آموزشی و درمانی

گروه اندودانتیکس

گروه ارتودنسی

گروه بیماریهای دهان، فک و صورت

گروه پروتزهای دندانی

گروه پریودانتیکس

گروه جراحی دهان، فک و صورت

گروه دندانپزشکی ترمیمی

گروه دندانپزشکی کودکان

گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت

گروه زیست مواد دندانی

گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

آموزشکده پروتزهای دندانی

بخش های آموزشی

ایمپلنت

تعریف بخش

فعالیت بخش

اعضای هیات علمی

آموزشکده پروتزهای دندانی

تاریخچه

اعضاء هیات علمی

دفتر توسعه آموزش

تاریخچه دفتر توسعه آموزش دانشکده

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش دانشکده

اعضای دفتر توسعه آموزش دانشکده

فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده

توانمندسازی آموزشی

کارگاه های آموزشی اعضای هیات علمی

برنامه مشاهده آموزش همتایان

ارزشیابی

روش های آموزشی

برنامه ریزی آموزشی

طرح درس و طرح دوره های گروه های آموزشی

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
اندودانتیکس
ارتودانتیکس
آسیب شناسی دهان، فک و صورت
بیماری های دهان، فک و صورت
پروتزهای دندانی
پریودانتیکس
جراحی دهان، فک و صورت
دندانپزشکی ترمیمی
دندانپزشکی کودکان
رادیولوژی دهان، فک و صورت
زیست مواد دندانی
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
اندودانتیکس
ارتودانتیکس
آسیب شناسی دهان، فک و صورت
بیماری های دهان، فک و صورت
پروتزهای دندانی
پریودانتیکس
جراحی دهان، فک و صورت
دندانپزشکی ترمیمی
دندانپزشکی کودکان
رادیولوژی دهان، فک و صورت
زیست مواد دندانی
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

پژوهش در آموزش

دانش پژوهی آموزشی

فعالیت های توسعه آموزشی دانشجویان

لینک های مرتبط

فرایندها

پژوهشکده علوم دندانپزشکی

مرکز تحقیقات دندانپزشکی

مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی

مرکز تحقیقات جراحی فک و صورت

مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی

مرکز تحقیقات پیشگیری پوسیدگی دندان

نقشه سایت

پیوندها

روابط عمومی

معرفی واحد روابط عمومی

کارکنان

فرایندها

وب سایت

معرفی کارکنان وب سایت

مدیریت وب سایت

کارکنان وب سایت

برنامه حضور اساتید در کلینیک ویژه

تماس با ما