جناب آقای دکتر رکن

dr rokn

دکتر امیررضا رکن
 رئیس دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/roknamir

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

کارکنان دفتر ریاست

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

مرجان اینانلو

 

مسئول دفتر ریاست و معاون اداری مالی

 

مسئول دفتر ریاست و معاون اداری مالی

 

۴۲۲۲