ساعات ملاقات

جهت ملاقات با ریاست دانشکده

روزهای شنبه، دوشنبه و سه شنبه (ساعت ۹ لغایت ۱۲ با تعیین وقت قبلی)

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰

پست الکترونیک : dent_dean@tums.ac.ir

شماره پیامک: ۳۰۰۰۸۸۳۵۱۱۷۶

ملاقات با ریاست دانشکده

تعداد کاراکتر باقیمانده: 16384