رییس شورای پژوهشی

دکتر رکن

دکتر امیررضا رکن

رییس دانشکده دندان‌پزشکی

 رییس شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/roknamir

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

دبیر و عضو شورای پژوهشی

دکتر علی خاصی

دکتر مرضیه علی خاصی حبیب آبادی

معاون پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

دبیر و عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/malikhasi 

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲

شماره تماس معاونت پژوهشی : ۸۸۰۱۵۸۸۱

 

اعضای شورای پژوهشی

 دکتر کردونی

دکتر ندا کردونی خوزستانی

معاون پژوهشی گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/nkardouni 

 
دکتر مساوات

دکتر فرزانه مساوات

معاون پژوهشی گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/f-mosavat 

دکتر پاکدامن

دکتر افسانه پاکدامن

معاون پژوهشی گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/pakdaman 

دکتر جعفرزاده

دکتر طاهره جعفرزاده کاشی

معاون پژوهشی گروه زیست مواد دندانی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای بورس دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/jafarzat 

دکتر صفار

دکتر عاطفه صفار شاهرودی

معاون پژوهشی گروه ارتودانتیکس دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/a-shahroudi  

دکتر کوپائی

دکتر مریم کوپائی

معاون پژوهشی گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/m-koopaie 

دکتر مهدی عباسی

دکتر مهدی عباسی

معاون پژوهشی گروه دندان‌پزشکی ترمی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/abbasi_m

دکتر شیرانی

دکتر غلامرضا شیرانی

معاون پژوهشی گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/shirani 

دکتر مصطفوی

دکتر اعظم سادات مصطفوی

معاون پژوهشی گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/as-mostafavi

دکتر اکبری

دکتر سولماز اکبری

معاون پژوهشی گروه پریودانتیکس دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/s-akbari 

دکتر خدمت

دکتر صدیقه خدمت

معاون پژوهشی گروه اندودانتیکس دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/khedmats 

دکتر خان محمدی

دکتر راضیه خان‌محمدی

معاون پژوهشی گروه دندان‌پزشکی کودکان دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/r-khanmohammadi 

دکتر شمشیری

دکتر احمدرضا شمشیری

متخصص آمار اپیدمیولوژی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/arshamshiri

دکتر خرازی فرد

دکتر محمدجواد خرازی‌فرد

متخصص آمار اپیدمیولوژی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

شرح وظایف شورای پژوهشی

شرح وظایف

·       بررسی وتصویب طرحهای پژوهشی پیشنهادی ارسالی ازشورای پژوهشی گروههای دانشکده وارائه آن به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

·       شورای پژوهشی دانشکده میتواند درصورت لزوم وبا تائید معاون پژوهشی دانشکده، بررسی واظهار نظر طرحهای تحقیقاتی را به کمیسیونهای تخصصی شورا ویا افراد صاحب نظر دیگر ارجاع دهد.

·       شورای پژوهشی دانشکده موظف است طرحهای مصوب شوراهای پژوهشی گروههای آموزشی آن دانشکده راحداکثر ظرف مدت سی روزمورد بررسی واظهار نظر قرار دهد.

·       دوین سیاستهای پژوهشی دانشکده ،باتوجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه

·       مطالعه و پیشنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و علاقه در اعضای هئیت علمی دانشکده جهت فعال نمودن پژوهش بررسی و اظهار نظر راجع به توان پژوهشی دانشکده بر اساس معیارهای مشخص شده از سوی دانشگاه و منعکس نمودن آن به معاونت پژوهشی دانشگاه

·       بررسی نظرات گروههای آموزشی دانشکده در مورد اولویتهای تحقیقاتی و ارائه آن به معاونت پژوهشی دانشگاه

·       تشویق انجام پژوهشهای بین گروهی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی اینگونه پژوهشها –

·       فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم جهت مجریان طرحهای تحقیقاتی در روند اجرای طرح –

·       تشویق مجریان طرح به ارائه نتایج پژوهشهای پایان یافته به موسسات ذیربط جهت کاربرد آن در عرصه های -

·       مختلف علمی وعملی

·       تنظیم گزارش سالیانه فعالیتهای پژوهشی دانشکده وتعیین ومعرفی پژوهشگران ممتاز به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

·       معاون پژوهشی دانشکده موظف است به صورت دوره ای گزارشی از عملکرد پژوهشی گروههای مختلف

·       آن دانشکده رابرای معاون پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.

·       ارائه خط مشی وتعیین وتصویب موضوعات تحقیقاتی با توجه به اولویتهای دانشگاه، جهت اخذ واحد پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد ،MPH و Ph.D ، دکترای عمومی ، تخصصی و فوق تخصصی

·       دانشکده هایی که درمقطع کارشناسی دارای واحد درسی پایان نامه و یا پروژه میباشد نیز شامل این بند میگردند.

·       برنامه ریزی جهت تدوین ،تالیف وترجمه کتاب وارائه مقالات در سمینارهای داخلی وخارجی باهماهنگی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

·       بررسی واظهار نظر در مورد سمینارها ، کنگره ها و کارگاه های پیشنهادی از گروههای مختلف دانشکده