رییس شورای پژوهشی

دکتر رکن

دکتر امیررضا رکن

رییس دانشکده دندان‌پزشکی

 رییس شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/roknamir

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

دبیر و عضو شورای پژوهشی

دکتر علی خاصی

دکتر مرضیه علی خاصی حبیب آبادی

معاون پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

دبیر و عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/malikhasi 

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲

شماره تماس معاونت پژوهشی : ۸۸۰۱۵۸۸۱

 

اعضای شورای پژوهشی

دکتر تنباکوچی

دکتر بهراد تنباکوچی

معاون پژوهشی پردیس بین الملل دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/b-tanbakuchi  

دکتر خدمت

دکتر صدیقه خدمت

معاون پژوهشی گروه اندودانتیکس دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/khedmats

دکتر کردونی

دکتر ندا کردونی خوزستانی

معاون پژوهشی گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/nkardouni 

دکتر باشی زاده

دکتر حوریه باشی زاده فخار

معاون پژوهشی گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/f-mosavat 

دکتر پاکدامن

دکتر افسانه پاکدامن

معاون پژوهشی گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/pakdaman 

دکتر شفیعی  

دکتر فرهاد شفیعی

معاون پژوهشی گروه زیست مواد دندانی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای بورس دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/shafiei

دکتر صفار

دکتر عاطفه صفار شاهرودی

معاون پژوهشی گروه ارتودانتیکس دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/a-shahroudi  

دکتر قلی زاده  

دکتر نرگس قلی زاده

معاون پژوهشی گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/n-gholizadeh

دکتر ولی زاده  

دکتر سارا ولی زاده

معاون پژوهشی گروه دندان‌پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/valizadeh_s 

دکتر شیرانی   

دکتر غلامرضا شیرانی

معاون پژوهشی گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/shirani

دکتر مصطفوی

دکتر اعظم سادات مصطفوی

معاون پژوهشی گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/as-mostafavi

دکتر اکبری

دکتر سولماز اکبری

معاون پژوهشی گروه پریودانتیکس دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/s-akbari 

دکتر قدیمی

دکتر سارا قدیمی

معاون پژوهشی گروه دندان‌پزشکی کودکان دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/sghadimi

دکتر شمشیری

دکتر احمدرضا شمشیری

متخصص آمار اپیدمیولوژی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

https://tums.ac.ir/faculties/arshamshiri

دکتر یونس پور

دکتر شیما یونس پور

متخصص آمار زیستی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر خرازی

دکتر محمد جواد خرازی فرد

متخصص آمار اپیدمیولوژی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی 

شرح وظایف شورای پژوهشی

شرح وظایف

·       بررسی وتصویب طرحهای پژوهشی پیشنهادی ارسالی ازشورای پژوهشی گروههای دانشکده وارائه آن به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

·       شورای پژوهشی دانشکده میتواند درصورت لزوم وبا تائید معاون پژوهشی دانشکده، بررسی واظهار نظر طرحهای تحقیقاتی را به کمیسیونهای تخصصی شورا ویا افراد صاحب نظر دیگر ارجاع دهد.

·       شورای پژوهشی دانشکده موظف است طرحهای مصوب شوراهای پژوهشی گروههای آموزشی آن دانشکده راحداکثر ظرف مدت سی روزمورد بررسی واظهار نظر قرار دهد.

·       دوین سیاستهای پژوهشی دانشکده ،باتوجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه

·       مطالعه و پیشنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و علاقه در اعضای هئیت علمی دانشکده جهت فعال نمودن پژوهش بررسی و اظهار نظر راجع به توان پژوهشی دانشکده بر اساس معیارهای مشخص شده از سوی دانشگاه و منعکس نمودن آن به معاونت پژوهشی دانشگاه

·       بررسی نظرات گروههای آموزشی دانشکده در مورد اولویتهای تحقیقاتی و ارائه آن به معاونت پژوهشی دانشگاه

·       تشویق انجام پژوهشهای بین گروهی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی اینگونه پژوهشها –

·       فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم جهت مجریان طرحهای تحقیقاتی در روند اجرای طرح –

·       تشویق مجریان طرح به ارائه نتایج پژوهشهای پایان یافته به موسسات ذیربط جهت کاربرد آن در عرصه های -

·       مختلف علمی وعملی

·       تنظیم گزارش سالیانه فعالیتهای پژوهشی دانشکده وتعیین ومعرفی پژوهشگران ممتاز به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

·       معاون پژوهشی دانشکده موظف است به صورت دوره ای گزارشی از عملکرد پژوهشی گروههای مختلف

·       آن دانشکده رابرای معاون پژوهشی دانشگاه ارسال نماید.

·       ارائه خط مشی وتعیین وتصویب موضوعات تحقیقاتی با توجه به اولویتهای دانشگاه، جهت اخذ واحد پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد ،MPH و Ph.D ، دکترای عمومی ، تخصصی و فوق تخصصی

·       دانشکده هایی که درمقطع کارشناسی دارای واحد درسی پایان نامه و یا پروژه میباشد نیز شامل این بند میگردند.

·       برنامه ریزی جهت تدوین ،تالیف وترجمه کتاب وارائه مقالات در سمینارهای داخلی وخارجی باهماهنگی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

·       بررسی واظهار نظر در مورد سمینارها ، کنگره ها و کارگاه های پیشنهادی از گروههای مختلف دانشکده