رییس کمیته جذب هیئت علمی

دکتر رکن

دکتر امیررضا رکن

رییس دانشکده دندان‌پزشکی

 رییس کمیته جذب هیئت علمی دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/roknamir

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

اعضا کمیته چذب هیئت علمی

دکتر ندافیدکتر کاظم ندافی

سرپرست دبیرخانه هیئت اجرایی جذب دانشگاه 

دکتر محمدی

دکتر فرنوش محمدی
معاون آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته جذب هیئت علمی دانشکده دندان‌پزشکی

 

دکتر پورشهیدی

دکتر سارا پورشهیدی

معاون آموزشی دندان‌پزشکی عمومی دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته جذب هیئت علمی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر یزدانی

دکتر رضا یزدانی

رئیس دانشکده دندان‌پزشکی پردیس بین الملل
 عضو کمیته جذب هیئت علمی دانشکده دندان‌پزشکی

 

 

مدیر گروه مربوطه

 

 

 

 

۲ نفر منتخب هیئت علمی

 

 

هیئت علمی مورد نظر جهت مصاحبه