رییس کمیته پلی‌کلینیک تخصصی

دکتر رکن

دکتر امیررضا رکن

رییس دانشکده دندان‌پزشکی

 رییس کمیته پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/roknamir

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

اعضا کمیته ایمپلنت های دندانی

دکتر محمدرضا خامی

دکتر محمدرضا خامی
قائم مقام پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر یزدانی

دکتر رضا یزدانی
مدیر پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته پلی کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر منصوریان

دکتر آرش منصوریان

معاون اداری و مالی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

جباری  

علی جباری

مسئول درمان دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی

آقای نیکوکار

مهرداد نیکوکار

سرپرست امور مالی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دندان‌پزشکی