رییس کمیته تخصصی نظام پیشنهادها

دکتر رکن

دکتر امیررضا رکن

رییس دانشکده دندان‌پزشکی

 رییس کمیتهتخصصی نظام پیشنهادها دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/roknamir

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

دبیر کمیته تخصصی نظام پیشنهادها

دکتر منصوریان
  دکتر آرش منصوریان
هیئت علمی گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی

معاون اداری و مالی دانشکده

دبیر کمیته تخصصی نظام پیشنهادها دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/amansourian

اعضا کمیته تخصصی نظام پیشنهادها

دکتر پورشهیدی

دکتر سارا پورشهیدی

معاون آموزشی دندان‌پزشکی عمومی دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته تخصصی نظام پیشنهادها دانشکده دندان‌پزشکی

 

دکتر علی خاصی

دکتر مرضیه علی خاصی

معاون پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی
عضو کمیته تخصصی نظام پیشنهادها دانشکده دندان‌پزشکی

خانم حایک

مهندس هاله حایک

کارشناس مسئول رایانه دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته تخصصی نظام پیشنهادها دانشکده دندان‌پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسین رسول نژاد جوریابی

سرپرست حراست دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته راهبری توسعه مدیریت دانشکده دندان‌پزشکی