رییس کمیته تخصصی نظام پیشنهادها

000

دکتر مهدیه السادات موسوی

رییس دانشکده دندان‌پزشکی

 رییس کمیته تخصصی نظام پیشنهادها دانشکده دندان‌پزشکی

https://isid.research.ac.ir/MahdiehSadat_Moosavi

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

دبیر کمیته تخصصی نظام پیشنهادها

دکتر شمشیری
دکتر احمدرضا شمشیری
هیئت علمی گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندان‌پزشکی

معاون اداری و مالی دانشکده

دبیر کمیته تخصصی نظام پیشنهادها دانشکده دندان‌پزشکی

https://isid.research.ac.ir/Ahmadreza_Shamshiri

اعضا کمیته تخصصی نظام پیشنهادها

دکتر مهدی عباسی

دکتر مهدی عباسی

معاون آموزشی دندان‌پزشکی عمومی دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته تخصصی نظام پیشنهادها دانشکده دندان‌پزشکی

 

دکتر هوشمند

دکتر تبسم هوشمند

معاون پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی
عضو کمیته تخصصی نظام پیشنهادها دانشکده دندان‌پزشکی

خانم حایک

مهندس هاله حایک

کارشناس مسئول رایانه دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته تخصصی نظام پیشنهادها دانشکده دندان‌پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

سیدمهرداد سیدآقاپور

سرپرست حراست دانشکده دندان‌پزشکی

عضو کمیته تخصصی نظام پیشنهادها دانشکده دندان‌پزشکی