رییس کمیته ایمپلنت‌های دندانی

دکتر رکن

دکتر امیررضا رکن

رییس دانشکده دندان‌پزشکی

 رییس کمیته ایمپلنت‌های دندانی دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/roknamir

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

اعضا کمیته ایمپلنت های دندانی

دکتر پورشهیدی
دکتر سارا پورشهیدی
معاون آموزشی دندان‌پزشکی عمومی دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته ایمپلنت‌های دندانی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر محمدی

دکتر فرنوش محمدی
معاون آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته ایمپلنت‌های دندانی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر بیات

دکتر محمد بیات
مدیر گروه جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته ایمپلنت‌های دندانی دانشکده دندان‌پزشکی

 

دکتر خورسند

دکتر افشین خورسند
مدیر گروه پریودانتیکس دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته ایمپلنت‌های دندانی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر جلالی

دکتر حمید جلالی
مدیر گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته ایمپلنت‌های دندانی دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر شریفی

دکتر رضا شریفی

رییس بخش ایمپلنت‌های دندانی دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته ایمپلنت‌های دندانی دانشکده دندان‌پزشکی