رییس کمیته HIS

دکتر رکن

دکتر امیررضا رکن

رییس دانشکده دندان‌پزشکی

 رییس کمیته HIS دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/roknamir

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

اعضا کمیته HIS

دکتر منصوریان

دکتر آرش منصوریان
معاون اداری و مالی دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو کمیته HIS دانشکده دندان‌پزشکی

جباری  

علی جباری زاویه

مسئول امور درمان دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو HIS دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر بیات

دکتر محمد بیات

مشاور و نماینده ریاست دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو HIS دانشکده دندان‌پزشکی

              خانم اینانلو  

مرجان اینانلو

کارشناس تعالی سازمانی سلامت دانشکده دندان‌پزشکی

عضو HIS دانشکده دندان‌پزشکی

خانم حایک

مهندس هاله حایک
سرپرست فناوری و اطلاعات دانشکده دندان‌پزشکی 

عضو HIS دانشکده دندان‌پزشکی

خانم پاشازاده

مهندس یاسمن پاشازاده

مسئول HIS دانشکده دندان‌پزشکی

عضو HIS دانشکده دندان‌پزشکی

آقای نیکوکار

مهرداد نیکوکار

سرپرست امور مالی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو HIS دانشکده دندان‌پزشکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

نماینده شرکت تراشه هوشمند

عضو HIS دانشکده دندان‌پزشکی  

 نماینده داروخانه دانشکده دندانپزشکی

عضو HIS دانشکده دندان‌پزشکی