رییس شورای بورس

دکتر رکن

دکتر امیررضا رکن

رییس دانشکده دندان‌پزشکی

 رییس شورای بورس دانشکده دندان‌پزشکی

 https://www.tums.ac.ir/faculties/roknamir

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس دفتر ریاست:۸۸۰۱۵۸۰۱ - ۸۸۰۱۵۰۸۸

فکس دفتر ریاست: ۸۸۰۱۵۸۰۰ 

اعضا شورای بورس

دکتر پورشهیدی

دکتر سارا پورشهیدی

معاون آموزشی دندان‌پزشکی عمومی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای بورس دانشکده دندان‌پزشکی

 

دکتر علی خاصی

دکتر مرضیه علی‌خاصی حبیب‌آبادی

معاون پژوهشی دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای بورس دانشکده دندان‌پزشکی

دکتر شکیب

دکتر پویان امینی‌شکیب

معاون بین‌الملل دانشکده دندان‌پزشکی

عضو شورای بورس دانشکده دندان‌پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر گروه مربوطه


شرح وظایف شورای بورس

 شرح وظایف

  •             بررسی درخواست های گروه های آموزشی برای سفرهای برنامه ریزی شده
  •            بررسی درخواست افراد برای بهره مندی از ماموریت های آموزشی
  •              بررسی درخواست اعضای هیئت علمی برای بهره مندی از فرصت های مطالعاتی