رابط بازرسی و شکایات

شیرزادگان
پرستو شیرزادگان
 رابط بازرسی و شکایات دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان درمان - ط ۱  

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۷۷۷

شرح وظایف بازرس

شرح وظایف بازرس

·       دریافت دستور و برنامه کار از مقام محترم ریاست دانشکده

·       انجام بازرسی های لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای سیاست و تصمیمات هیات رییسه دانشکده

·       انجام بازرسی های لازم در واحدهای تابعه دانشکده به منظور حصول اطمینان از حسن جریان اموردرمانی، اداری و مالی و رفع نواقص کار و راهنمایی های مربوطه جهت پیشرفت کار

·       رسیدگی و مطالعه و بررسی اطلاعات جمع آوری شده

·       رسیدگی اولیه به شکایات واصله و اقدام لازم در مورد آنها

·       تنظیم برنامه های مختلف بازرسی

·       تهیه گزارشات لازم و تقدیم آن به مقام محترم ریاست دانشکده

·       شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف

·       ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·       ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·       پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·       انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود

  

فرم ثبت رسیدگی به شکایات الکترونیکی و فیزیکی

فرم ثبت و رسیدگی به شکایات لطفا اطلاعات زیر را تکمیل و بر روی گزینه ثبت اطلاعات کلیک کنید کارشناسان ما پس از بررسی درخواست شما با شما تماس خواهند گرفت.

ثبت و رسیدگی به شکایات الکترونیکی

تعداد کاراکتر باقیمانده: 16384

فرم ثبت و رسیدگی به شکایات فیزیکی

فرم ثبت و رسیدگی به شکایات فیزیکی