منشورحقوق کاربران کتابخانه

منشورحقوق کاربران کتابخانه

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
 
  • دسترسی
شما حق دسترسی به خدمات صحیح و بهنگام در چارچوب اخلاق حرفه ای کتابداری و اطلاع رسانی را دارید.

 

  • کیفیت
شما حق برخورداری از خدمات با کیفیت را دارید. این خدمات بر اساس آیین نامه کتابخانه و برگرفته از رسالت، اهداف و وظایف کتابخانه بوده، تا دسترسی کاربران به خدمات با کیفیت را تضمین نماید.  

 

  • احترام
شما حق برخورد و رفتار محترمانه را دارید و به باورهای فرهنگی کاربران مختلف احترام گذاشته میشود. 

 

  • دانستن
شما حق دانستن دارید. کاربر می تواند برای استفاده مطلوب از کتابخانه از کتابدار راهنمایی بخواهد و در مقابل   پرسشهایش ناآگاه تلقی نشود.

 

  • محیط
از شرایط فیزیکی استاندارد و دارای ارگونومی برای مطالعه مانند اکوستیک، نور، رطوبت، دما، تهویه، میز، صندلی و سایر تجهیزات و امکانات بهره مند شود.

 

  • مشارکت
شما حق مشارکت فعالانه را دارید. هر مراجعه کننده ای حق دارد نظر خود را در زمینه انتخاب، خرید، سفارش و سایر فرایندهای کتابخانه در طول سال ابراز نماید.

 

  • حریم خصوصی
شما حق حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن اطلاعات خود را دارید. اطلاعات کاربر، پرسش ها، تمایلات فرهنگی و نیازهای اطلاعاتی او نزد کتابدار محرمانه باقی می ماند.

 

  • نظرات
شما حق اظهار نظر و یا مطرح ساختن شکایت را دارید. کتابخانه راه ارتباطی برای این امر دارد و در برابر اظهارنظرها و شکایت ها پاسخگو است.

 

دریافت فایل این صفحه به فرمت pdf