آیین نامه و مقررات استفاده از کتابخانه

آیین نامه و مقررات استفاده از کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

 
 
ماده 1- استفاده کنندگان:           
گروه اول : اعضای هیات علمی شاغل ( پیمانی و رسمی )         
گروه دوم : دانشجویان شاغل درمقاطع مختلف تحصیلی           
گروه سوم: کارشناسان و کارکنان دانشکده 
گروه چهارم: مراجعان خارج از دانشکده مانند عضو هیات علمی و دانشجو، متخصصان و محققان سازمانها و کتابخانه ها (درصورت موافقت رئیس کتابخانه و وجود امکانات لازم)
 
ماده 2- شرایط عضویت :    
گروه اول: ارائه کارت شناسایی اعضای هیأت علمی یا معرفی نامه از معاونت آموزشی 
گروه دوم : ارائه کارت دانشجویی معتبر و یا معرفی نامه از معاونت آموزشی مخصوص 
گروه سوم :ارائه کارت شناسایی برای کارکنان رسمی، پیمانی و ارائه معرفینامه از امور اداری برای کارکنان فاقد کارت شناسایی
گروه چهارم : سپردن کارت شناسایی معتبر  ( شناسنامه یا کارت ملی )  
 
ماده3- اعتبار عضویت :   
گروه اول : برای اعضای هیأت علمی شاغل تا زمان اشتغال به خدمت رسمی در دانشکده
گروه دوم : برای دانشجویان تا پایان دورة تحصیلی          
گروه سوم : برای کارکنان رسمی تا پایان خدمت رسمی و برای کارکنان پیمانی تا پایان قرارداد                 
گروه چهارم: مراجعان خارج از دانشکده  نمی توانند عضو کتابخانه شوند و تنها ارئه خدمت بصورت موردی انجام خواهد شد. 
 
ماده 4- شرایط امانت :        
گروه اول : در هر نوبت 4 جلد و به مدت حداکثر 20 روز می باشد. که این مدت در صورت رزرو نبودن منبع، حداکثر سه دوره قابل تمدید می باشد.
گروه دوم :   در هر نوبت 4 جلد و به مدت حداکثر 15 روز می باشد که این مدت در صورت رزرو نبودن مدرک، حداکثر یک دوره قابل تمدید می باشد.
گروه سوم: در هر نوبت 2 جلد و به مدت حداکثر 15 روز می باشد که این مدت در صورت رزرو نبودن مدرک، حداکثر یک دوره قابل تمدید می باشد.
گروه چهارم: تنها امانت داخل سالن امکان پذیر می باشد که تعداد آن بسته به امکانات و شرایط کتابخانه می باشد.
تبصره 1: منابع رفرنس حداکثر دو جلد و تنها به مدت یکروز امانت داده می شود.
تبصره 2:در صورت تاخیر در بازگشت مدرک، امکان تمدید تا بازگشت مدرک امکانپذیر نمی باشد.
 
ماده 5 - ضوابط مربوط به تأخیر در تحویل منابع امانت گرفته شده :
- در صورت تاخیر در بازگرداندن مدرک امانت داده شده، به¬ ازای هر روز و برای هر جلد یکهزار ریال به عنوان جریمه دیرکرد منظور می¬گردد. این جریمه برای منابع رفرنس دو هزار ریال در روز می باشد.
-  در صورت تکرار دیرکرد و رسیدن به سقف سی  روز در مجموع دیرکردها، وضعیت عضویت کاربر به مدت پانزده روز به حالت تعلیق در خواهد آمد.
 
ماده 6- مفقود و یا ناقص شدن کتابها :            
چنانچه کتاب به امانت گرفته شده مفقود و یا مخدوش گردد به صورتی که کتاب غیر قابل استفاده شود، باید همان عنوان کتاب، یا جدیدترین ویرایش و چاپ آن تهیه و تحویل کتابخانه شود . علاوه بر آن مبلغ یکصد هزار ریال بابت خدمات آماده سازی کتاب دریافت می گردد.           
تبصره 3:  در صورتی که کتاب نایاب باشد و بهر دلیل امکان تهیه آن وجود نداشته باشد، دو برابر قیمت آخرین ویرایش کتاب مفقود یا خسارت دیده محاسبه خواهد شد .  
تبصره 4: جبران خسارت از طریق تهیه نسخه تکثیر شده کتاب مورد تأیید نمی باشد. مبالغ دریافتی به طور کامل برای خرید یا تهیه و جایگزین نمودن عنوان مورد نظر و یا عنوان های مشابه صرف خواهد شد.           
تبصره 5: تا اتمام اقدامات یاد شده، خدمات امانت به عضو ارائه نمی شود .        
 
ماده 7: شرایط استفاده از سایر امکانات
- استفاده از اینترنت در فضای کتابخانه رایگان می باشد.
- استفاده از خدمات پرینت، اسکن و تکثیر لوح فشرده، تامین مقاله و چک مشابهت یابی بر اساس تعرفه مصوب هر سال می باشد.
 
ماده 8: قوانین کلی، ورود و خروج
-  رعایت نظم و سکوت در کتابخانه جهت رعایت حال دیگران الزامی است. کسانی که موجبات بی نظمی و مزاحمت برای دیگران شوند تذکر شفاهی داده خواهد شد و در صورت تکرار عضویت آنها لغو و از ورود آنها به کتابخانه جلوگیری خواهد شد.
- ورود به داخل سالن کتابخانه، با هر نوع کیف، ساک دستی و یا کلاسور ممنوع می باشد. اعضا می توانند با ارائه کارت شناسایی از بخش امانت کلید دریافت نموده و وسایل شخصی خود را در کمدهایی که به همین منظور در راهروی طبقه سوم تعبیه شده، قرار دهند.
- اعضا موظفند قبل از بسته شدن کتابخانه، کمدهای خود را تخلیه نموده و کلید را عودت دهند.
 
ماده 9: تسویه حساب :   
گروه اول : اعضای هیأت علمی که منتقل ، بازنشسته ، بازخرید و یا به هر دلیل به خدمت آنها خاتمه داده می شود، باید فرم تسویه حساب را تکمیل نمایند.        
گروه دوم : دانشجویان در پایان هر مقطع تحصیلی و نیز هنگام تغییر وضعیت تحصیلی، نظیر انتقال، انصراف و یا نظایر آن باید فرم تسویه حساب را تکمیل نمایند.        
گروه سوم : کارکنان رسمی و پیمانی که به سازمان دیگر منتقل یا بازنشسته یا بازخرید می شوند و یا به هر دلیل به خدمت آنها پایان داده می شود، باید فرم تسویه حساب را تکمیل نمایند.        
گروه چهارم : تسویه خدمات ارائه شده به مراجعین خارج از دانشکده، بر اساس تعرفه ماده 7 می باشد. 
 
این آیین نامه در 9 ماده و 5  تبصره در تاریخ 20/1/ 1395 در شورای پژوهشی دانشکده بررسی و به تصویب نهایی رسیده و از این تاریخ لازم الاجراست.
 

دریافت فایل این صفحه به فرمت pdf