معاون آموزشی

دکتر سیادت
  دکترحکیمه سیادت
معاون آموزشی دندان‌پزشکی عمومی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/hsiadat 

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس معاونت دندان‌پزشکی عمومی: ۸۸۰۱۵۸۶۰

فکس معاونت دندان‌پزشکی: ۸۸۴۹۷۳۸۹