مسئول واحد سمعی بصری

آرزو کرمانی
مهندس آرزو کرمانی
 
مسئول سمعی بصری دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۱

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۲۰۵

کارکنان واحد سمعی و بصری

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

بابک مرادی

 

کارشناس سمعی بصری

 

کارشناس سمعی بصری

 

۴۱۶۰ 

 

۲

 

هادی حاج اسمعیل

 

 کارشناس سمعی بصری

 

 کارشناس سمعی بصری

 

۴۱۶۰

شرح وظایف کارشناس سمعی و بصری

 شرح وظایف کارشناس سمعی و بصری

·           دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

·           جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ، مطالعه و بررسی اطلاعات و آمارمورد نیاز جهت تهیه طرح ها و فعالیت های آموزش سمعی و بصری

·           شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی و نمایشگاه های سمعی و بصری به منظور آگاهی از پیشرفت های وسایل سمعی و بصری و پدیده های تازه

·           در اختیار گذاشتن امکانات سمعی و بصری از جمله ویدئو و پروژکتور، اسلاید و فیلم های آموزشی، جهت اساتید

·           تنظیم و کنترل دستگاه های سمعی و بصری در هنگام استفاده از آن ها

·           نظارت بر انجام تعمیر و نصب قطعات معیوب و تعویض آن ها

·           نظارت بر تجهیز و نصب بلندگوو سیم کشی های مربوط به پخش صدا در قسمت های مختلف دانشکده

·           بررسی و تحقیق درباره وسایل جدید سمعی و بصری

·           راهنمایی و دادن آموزش های لازم به کارکنان تحت سرپرستی

·           ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·           ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·           پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·           انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.

 

شرح وظایف عکاس و فیلمبردار

شرح وظایف  عکاس و فیلمبردار

·        دریافت دستور و برنامه کار از مقام محترم معاونت اداری و مالی

·        دریافت، نگهداری و استفاده از دستگاههای مختلف عکاسی و فیلمبرداری و سایر تجهیزات مربوط

·        شرکت در مجالس، محافل و برنامههای خبری و عسکبرداری یا فیلمبرداری

·        عکسبرداری یا فیلمبرداری از موضوعات مختلف از جمله افراد، مکانها، مدارک و غیره

·        انجام تغییرات جزئی و رفع نواقص دستگاهها در حین فعالیت

·        گزارش فعالیتهای انجام شده در زمینه های تهیه عکس و فیلمبرداری و ارجاع به موقع به حوزه های مربوط خبری

·        آماده نمودن وسایل و ابزارهای کار عکاسی و فیلمبرداری جهت انجام به موقع امور

·        انجام فعالیتهای مربوط به آموزش فنون عکاسی و فیلمبرداری

·        انجام فعالیت های لازم در جهت نگهداری و بایگانی فیلمها و عکس ها

·        ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود