مسئول امور همایش ها

آقای جباری علی جباری
مسئول همایش ها دانشکده دندان‌پزشکی

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۲۷۱

شرح وظایف مسئول امور همایش ها

شرح وظایف کارشناس سمینار و همایش ها

·        دریافت دستور و برنامه کار از مقام محترم معاونت اداری و مالی

·        انجام امور مربوط به شناسایی و دعوت از ارگان ها ، سازمان ها جهت همکاری های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی

·        کسب اطلاعات لازم از برگزاری سمینارها و کنگره های مختلف در دانشگاهای داخلی و خارجی و انعکاس آن ها به مقام مافوق

·        انجام تمامی امور مربوط به مکاتبات لازم با ادارات ، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی

·        انجام  مقدمات همایش و هماهنگی لازم برای تشکیل جلسات و انعکاس آن به مقام مافوق

·        تشکیل جلسات توجیهی مستمر برای مسئولین و اعضای کمیته ها و واحدهای ذیربط سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی درخواست کننده همایش.

·        برگزاری و نظارت در همایش های علمی داخلی و نیز اطلاع رسانی د رمورد همایش ها

·         ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می‌شود.