کارشناس بهداشت محیط و HSE

خانم نهالی

خانم سمیرا نهالی
کارشناس بهداشت محیط و HSE دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط همکف

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۰۰۵

شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط

شرح وظایف کارشناس  بهداشت محیط

·       دریافت دستور و برنامه کار از مقام محترم معاونت اداری و مالی

·       همکاری در تهیه و تدوین پروتکلهای آموزش بهداشت محیط براساس بررسی ها و مطالعات انجام شده

·       مشارکت در شناسائی و کنترل طغیان بیماریها و همه گیر ( اپیدمی)،تهیه گزارش های ارزیابی اثرات زیست محیطی، سیستم های انتقال ، تصفیه و توزیع آب آشامیدنی، سیستم های جمع آوری وتصفیه فاضلاب شهری وصنعتی .

·       مشارکت در تدوین برنامه های جامع کاهش و کنترل آلودگی هوا.

·       بررسی و تهیه گزارش های تحلیلی از کیفیت منابع آب و تغییرات روند آنها .

·       مشارکت در طراحی و اجرای مطالعات بار محیطی بیماریها، تماس با عوامل محیطی ، سیستم های کنترل آلودگی هوا، مطالعات اپیدمیولوژی محیط، مطالعات سم شناسی محیط، جمع آوری و دفع مواد زائد جامد.

·       پیگیری تأمین تجهیزات و وسایل موردنیاز اجرای برنامه های بهداشت محیط .

·       برنامه ریزی و تعیین اهداف مربوط به اجرای فرایندهای بهداشت محیط در زمینه های کنترل بهداشتی آب و فاضلاب.

·       اقدام جهت انجام آزمایشهای مربوط به آلودگی هوا، آب و فاضلاب، بهداشت پرتوها و سایر آزمایشات لازم در آزمایشگاههای اختصاصی بهداشت محیط.

·       کنترل و نظارت بهداشتی بر تمامی مراکز و اماکن مشمول و غیر مشمول قانون مواد خوردنی، آشامیدنی (بوفه،سلف سرویس)

·       بازدید و جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در زمینه های مختلف بهداشت محیط از قبیل بهداشت آب و فاضلاب، بهداشت هوا، بهداشت پرتوها، جمع آوری و دفع زباله(پسماند)، حشرات و جوندگان ناقل، سوانح و بلایا و.. اقدام و پیگیری در مورد اجرای مقررات و قوانین و اعمال معیارها و ضوابط بهداشتی در رابطه با مسائل بهداشت محیط.

·       نظارت بر نحوه جمع آوری، تفکیک، حمل و نقل و دفع بهداشتی زباله های معمولی، عفونی و نوک تیز بخش های درمانی دانشکده

·       نظارت بر جمع آوری و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب، بهسازی، سالم سازی محیط دانشکده

·       کنترل بهداشتی رختشویخانه و استریلیزاسیون مرکزی و نظارت بر نحوه شست و شو، گندزدایی و جداسازی البسه و نحوه استریل کردن صحیح وسایل پزشکی.

·       مشارکت در تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی برای اجرای برنامه های بهداشت محیط.

·       شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

·       مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

·       ترویج فرهنگ نحوه ی رفتار شایسته با مراجعین و تکریم آنان

·       پایش مستمر تمامی فرایندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

     ·       انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع میشود