کارکنان گروه پریودانتیکس

 

ردیف 

 

ارائه کننده

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

   معصومه آقایی

 

بهداشتکار دهان و دندان

 

۴۳۶۰ 

 

۲

 

 هما میرزایی

 

منشی بخش

 

۴۳۶۰

 

۳

 

زینب فیض اله زاده

 

منشی پذیرش

 

۴۳۶۰

 

۴

 

سمانه عسگری

 

منشی پذیرش

 

۴۳۶۰

 

۵

 

مریم محمد

 

منشی بخش

 

۴۳۴۲ 

 

۶ 

 

سمیرا میر شفیعی

 

بهداشتکار دهان و دندان

 

۴۳۶۰

 

۷

 

زینب نجاتی مقدم

 

بهداشتکار دهان و دندان

 

۴۳۶۰

 

۸

 

نسیم وکیلی

 

پرستار

 

۴۳۶۰

 

۹

 

راضیه افراخته

 

کارشناس اتاق استریل

 

۴۳۶۰

شرح وظایف پرستار

شرح وظایف پرستار

·        دریافت دستور و برنامه کار از مدیره پرستاری دانشکده

·        ثبت مشخصات بیمار در کلیه برگه های پرونده پزشکی بیمار و گزارش های پرستاری.

·        انجام اقدام های اولیه (تهیه نوار قلبی، کنترل علایم حیاتی ، رگ گیری،  آزمایشات و ...).

·        اجرای دقیق دستورات دارویی تجویز شده و ثبت دقیق و صحیح آن.

·        ثبت صحیح گزارش های پرستاری (ذکر اولویت ها، پیگیریها، ذکر ساعت برچسب نوع هدف و اجرا، مشاوره ها، سونوگرافی و ...).

·        احترام و رعایت حقوق بیماران.

·        کنترل دستگاه الکتروشوک، وسایل و تجهیزات احیای قلبی- ریوی  و شوک قلبی و آشنایی کامل با تجهیزات بخش قلب.

·        رعایت اصول احتیاطات همه جانبه استاندارد به منظور پیشگیری از ابتلاء به بیماری های منتقله از راه خون، ترشحات، تنفس و تماسی .

·        پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن.

·        تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.

·        ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب با همکاری پزشک متخصص عفونی به کمیته کنترل عفونت دانشکده.

·        برنامه ریزی برای استقرار تیم پرستاری رگ گیری .

·        آرام سازی محیط فیزیکی، کنترل دما و نور، سر و صدای محیط و سایر عوامل محیطی و تامین شرایط استراحت به آرامش بیمار.

·        مراقبت و کنترل کاتترهای شریانی، وریدهای مرکزی و شنت ها وگزارش هر گونه اختلال در کارکرد و عوارض ناشی از آنها.

·        شرکت در ویزیت بیماران و انجام امور مربوطه در صورت نیاز.

·        کنترل ثبت گزارشهای پرستاری در شیفتهای بعدی و ثبت دقیق گزارشها در شیفت مربوطه.

·        تأمین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتهای تأمین نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و ....

·        بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مافوق.

·        همکاری با تیم کنترل عفونت دانشکده برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزیابی عفونتهای درمانگاهی و کلینیک

·        تهیه و تنظیم گزارشات کمی وکیفی از وضعیت موجود گیرندگان خدمت، ارائه کنندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط.

·        شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

·        مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه

شرح وظایف منشی بخش

شرح وظایف  منشی بخش

·        دریافت دستور و برنامه کار از مدیر گروه آموزشی دانشکده

·        برقراری تماس با واحدهای تابعه دانشکده و دانشگاه به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقات ها، کنفرانس ها و سمینارها

·        تنظیم لیست متقاضیان داخلی یا خارجی ملاقات با مقام مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آن ها

·        تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارایه به مقام مربوط

·        ابلاغ دستورات مقام مربوطه به اشخاص و مؤسسات ذی ربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها

·        تلخیص گزارشات تهیه شده برای مقام مربوطه

·        آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها، جلسات و سمینارها برای اطلاع مقام مربوطه

·        انجام اقدامات لازم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی مقام مربوط، دریافت، ثبت توزیع و نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه

·        تهیه برخی از نامه ها و متن نمابر جهت مخابره

·        ماشین کردن نامه ها، گزارشات جداول و فرم های مورد نیاز

·        انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها، گزارش ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در محل های مخصوص

·        دریافت نامه ها، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوط

·        تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوط از طریق عین مکاتبات یا به صورت مجازی و مکاتبات بدون کاغذ

·        استفاده از نرم افزارهای پردازش متن، دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی، دورنگار و...

·        تهیه گزارش های مورد نیاز سرپرست حسب مورد

·        ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود

شرح وظایف بهداشتکار دهان و دندان

شرح وظایف کاردان بهداشت دهان و دندان

·        دریافت دستور و برنامه کار از مدیر محترم گروه آموزشی دانشکده

·        شناسایی وضعیت آب آشامیدنی منطقه از نظر فلوراید موجود و سایر مواد معدنی.

·        آموزش امور مربوط به بهداشت دهان و دندان بصورت فردی و جمعی به جمعیت تحت پوشش و شرکت در تحقیقات مربوط به بهداشت دهان و دندان.

·        همکاری و مشارکت در برنامه ها و طرح های سلامت بهداشت دهان و دندان.

·        غربالگری و معاینات ادواری گروه های هدف و یا در معرض خطر.

·        آموزش مداوم کادر بهورزی در زمینه بهداشت دهان و دندان.

·        بررسی وضعیت تغذیه و شناسایی مواد غذایی مضر در سلامت دندانهای جمعیت تحت پوشش.

·        برگزاری کلاسهای بهداشت دهان و دندان برای مدیران مدارس، مربیان، بهورزان، دانش آموزان و مربیان مهد کودک ها.

·        معاینه بیماران مراجعه کننده به بخش دندانپزشکی و تشخیص و درمان و در صورت لزوم ارجاع به مراکز دیگر.

·        ارائه خدمات پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان از قبیل فلورایددرمانی، شیارپوش (فیشورسیلنت)، جرم گیری.

·        جرم گیری بالا وزیر لثه و صاف کردن سطح ریشه(  Scaling/Root planning).

·        کمک به دندانپزشک در حفظ و استقرار کنترل عفونت و بهداشت محیط و وسایل کار.

·        شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

·        مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

·        ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود