کارکنان گروه ارتو دانتیکس

 

ردیف 

 

ارائه کننده

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

پروانه اسما

 

تکنسین پرتز

 

۴۱۱۵


۲

 

سحر اصغریان

 

اتاق استریل

 

۴۱۱۵


۳


مرجان قادری

 

پرستار

 

۴۱۱۵


۴


الهه نجاریاندستیار دندانپزشک

 

۴۱۱۵


۵


مهدی محمودی

 

منشی پذیرش

 

۸۸۳۵۱۱۶۲

 

۶ 


طیبه شرفی

.

 منشی پذیرش

 

۴۱۱۵

 

۷


مهشید درگاهی


دستیار دندانپزشک 

 

۴۱۱۵

 

۸

 

ماهدخت آفرین کوشاد 

 

منشی بخش 

 

۴۱۰۲ 

شرح وظایف منشی بخش

شرح وظایف  منشی بخش

·        دریافت دستور و برنامه کار از مدیر گروه آموزشی دانشکده

·        برقراری تماس با واحدهای تابعه دانشکده و دانشگاه به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقات ها، کنفرانس ها و سمینارها

·        تنظیم لیست متقاضیان داخلی یا خارجی ملاقات با مقام مربوطه و تعیین ساعات ملاقات برای آن ها

·        تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارایه به مقام مربوط

·        ابلاغ دستورات مقام مربوطه به اشخاص و مؤسسات ذی ربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آنها

·        تلخیص گزارشات تهیه شده برای مقام مربوطه

·        آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها، جلسات و سمینارها برای اطلاع مقام مربوطه

·        انجام اقدامات لازم در زمینه برقراری ارتباط تلفنی مقام مربوط، دریافت، ثبت توزیع و نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه

·        تهیه برخی از نامه ها و متن نمابر جهت مخابره

·        ماشین کردن نامه ها، گزارشات جداول و فرم های مورد نیاز

·        انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها، گزارش ها و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در محل های مخصوص

·        دریافت نامه ها، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوط

·        تفکیک و توزیع نامه ها، گزارش ها و سایر مکاتبات بین افراد واحد مربوط از طریق عین مکاتبات یا به صورت مجازی و مکاتبات بدون کاغذ

·        استفاده از نرم افزارهای پردازش متن، دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی، دورنگار و...

·        تهیه گزارش های مورد نیاز سرپرست حسب مورد

·        ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود

شرح وظایف بهداشتکار دهان و دندان

شرح وظایف کاردان بهداشت دهان و دندان

·        دریافت دستور و برنامه کار از مدیر محترم گروه آموزشی دانشکده

·        شناسایی وضعیت آب آشامیدنی منطقه از نظر فلوراید موجود و سایر مواد معدنی.

·        آموزش امور مربوط به بهداشت دهان و دندان بصورت فردی و جمعی به جمعیت تحت پوشش و شرکت در تحقیقات مربوط به بهداشت دهان و دندان.

·        همکاری و مشارکت در برنامه ها و طرح های سلامت بهداشت دهان و دندان.

·        غربالگری و معاینات ادواری گروه های هدف و یا در معرض خطر.

·        آموزش مداوم کادر بهورزی در زمینه بهداشت دهان و دندان.

·        بررسی وضعیت تغذیه و شناسایی مواد غذایی مضر در سلامت دندانهای جمعیت تحت پوشش.

·        برگزاری کلاسهای بهداشت دهان و دندان برای مدیران مدارس، مربیان، بهورزان، دانش آموزان و مربیان مهد کودک ها.

·        معاینه بیماران مراجعه کننده به بخش دندانپزشکی و تشخیص و درمان و در صورت لزوم ارجاع به مراکز دیگر.

·        ارائه خدمات پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان از قبیل فلورایددرمانی، شیارپوش (فیشورسیلنت)، جرم گیری.

·        جرم گیری بالا وزیر لثه و صاف کردن سطح ریشه(  Scaling/Root planning).

·        کمک به دندانپزشک در حفظ و استقرار کنترل عفونت و بهداشت محیط و وسایل کار.

·        شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

·        مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

·        ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود