کارکنان اندو دانتیکس

 

ردیف 

 

ارائه کننده

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

محدثه پرنیان

 

دستیار دندانپزشک

 

۴۴۱۸


۲

 

پانته آ  حاجی رحیم

 

بهداشتکار دهان و دندان

 

۴۴۱۸


۳

 

نیلوفرسادات خلیلیان


 

بهداشتکار دهان و دندان

 

۴۴۶۵


۴


فاطمه رحیمی خراطی

 

بهداشتکار دهان و دندان

 

۴۴۶۲


۵


لیلی سیفی


جمعدار بخش


 

۴۴۶۵

 

۶ 


زهرا عطارها

 

بهداشتکار دهان و دندان

 

۴۴۶۲

 

۷


زهرا میرمحمدی

 

منشی پذیرش

 

۸۸۳۵۱۱۷۳

شرح وظایف بهداشتکار دهان و دندان

شرح وظایف کاردان بهداشت دهان و دندان

·        دریافت دستور و برنامه کار از مدیر محترم گروه آموزشی دانشکده

·        شناسایی وضعیت آب آشامیدنی منطقه از نظر فلوراید موجود و سایر مواد معدنی.

·        آموزش امور مربوط به بهداشت دهان و دندان بصورت فردی و جمعی به جمعیت تحت پوشش و شرکت در تحقیقات مربوط به بهداشت دهان و دندان.

·        همکاری و مشارکت در برنامه ها و طرح های سلامت بهداشت دهان و دندان.

·        غربالگری و معاینات ادواری گروه های هدف و یا در معرض خطر.

·        آموزش مداوم کادر بهورزی در زمینه بهداشت دهان و دندان.

·        بررسی وضعیت تغذیه و شناسایی مواد غذایی مضر در سلامت دندانهای جمعیت تحت پوشش.

·        برگزاری کلاسهای بهداشت دهان و دندان برای مدیران مدارس، مربیان، بهورزان، دانش آموزان و مربیان مهد کودک ها.

·        معاینه بیماران مراجعه کننده به بخش دندانپزشکی و تشخیص و درمان و در صورت لزوم ارجاع به مراکز دیگر.

·        ارائه خدمات پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان از قبیل فلورایددرمانی، شیارپوش (فیشورسیلنت)، جرم گیری.

·        جرم گیری بالا وزیر لثه و صاف کردن سطح ریشه(  Scaling/Root planning).

·        کمک به دندانپزشک در حفظ و استقرار کنترل عفونت و بهداشت محیط و وسایل کار.

·        شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

·        مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

·        ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود