معاونت مالی و اداری

dr mansorian
  
  دکتر آرش منصوریان
معاون اداری و مالی دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/amansourian

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس معاونت اداری و مالی : ۸۸۳۵۱۱۸۰

فکس معاونت اداری و مالی : ۸۸۰۱۵۸۰۰

کارکنان دفتر معاونت اداری و مالی

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

مرجان اینانلو

 

مسئول دفتر ریاست و معاون اداری مالی

 

مسئول دفتر ریاست و معاون اداری مالی

 

۴۲۲۲