رئیس امور مالی

آقای نیکوکار
مهرداد نیکوکار
سرپرست امور مالی دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس: ۸۸۰۱۵۸۱۸

 

کارکنان واحد امور مالی

 

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

زهرا رسولی


 کارشناس مسئول حسابداری


حقوق و دستمزد


۴۲۹۳


۲


ساناز پیرهادی


کارشناس حسابداری


دفترداری


۴۲۸۸


۳


صغری بیگلی


 کارشناس حسابداری


دفترداری


۴۲۹۱


۴


صونیا مراغه


کارشناس حسابداری


دفترداری


-


۵


علی دلداری


کارشناس حسابداری


حسابداری


۴۲۶۱

 

 ۶ 


رضا هنرمند 


 کارشناس امور اداری


 بایگانی و حسابداری


۴۲۹۰

 

۷


فرشید جلالی جاه


امین اموال 


 اداره اموال

 

 ۴۲۲۳

 

۸ 


محمدصادق فاطمی


صندوقدار


صندوق 


 ۴۰۲۷

 

۹ 


حمیدرضا رسولی


مسئول کارپرداز


مسئول خرید             


        ۴۲۱۰

 

۱۰ 


غلامرضا اکبری 


کارپرداز


کارپردازی 


     ۴۲۱۰


 

۱۱ 


امیر محمد زینعلی


مسئول انبار


انبار داری


      ۴۲۸۶

 

۱۲

 

غلامعلی حسن پور

 

انبار دار

 

انبارداری

 

      ۴۲۸۶