رئیس امور مالی

لیلا رستمی
سرپرست امور مالی دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲  

شماره تماس: ۸۸۰۱۵۸۱۸

 

کارکنان واحد امور مالی

 

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

زهرا رسولی


 کارشناس مسئول حسابداری


حقوق و دستمزد


۴۲۳۲

 

۲

 

مینا دلبری

 

 کارشناس حسابداری

 

حسابداری

 

۴۲۸۸


۳


علی دلداری


کارشناس حسابداری


دفترداری

 

 ۴۲۹۳


۴


صونیا مراغه


 کارشناس حسابداری


دفترداری


۴۲۶۱


۵


رضا هنرمند


کارشناس حسابداری


 بایگانی و حسابداری

 

۴۲۹۰

 

۶


فرشید جلالی جاه


امین اموال 


 اداره اموال

 

 ۴۲۲۳

 

۷


محمدصادق فاطمی


صندوقدار


صندوق 


 ۴۰۲۷

 

۸


مصطفی عاقل


مسئول تدارکات و کارپردازی


مسئول خرید

 

۴۲۱۰

 

۹ 

 

وحید مزاجردی 

 

 کارپرداز

 

کارپردازی  

 

 ۴۲۱۰

 

۱۰


غلامرضا اکبری 


کارپرداز


کارپردازی 

 

۴۲۱۰


 

۱۱


امیر محمد زینعلی


مسئول انبار


انبار داری


۴۴۸۶

 

۱۲

 

غلامعلی حسن پور

 

انبار دار

 

انبارداری

 

۴۴۸۶