مسئول امور درمان

جباری

علی جباری

مسئول امور درمان دانشکده دندان‌پزشکی

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط دوم 

شماره تماس: ۴۲۷۹۴۲۷۱

کارکنان امور درمان و پرستاری

 

ردیف 

 

ارائه کننده

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

۱

 

 

مرجان قادری

 

پرستار

 

 ۴۱۱۵

 

۲

 

منیره امانی

 

پرستار

 

۴۰۳۳

 

۳

 

زهرا اشرفی

 

پرستار

 

۴۲۹۸

 

۴

 

مینا محجوب

 

پرستار

 

۴۰۷۸

 

۵

 

افسانه علی خانی

 

پرستار

 

۴۰۶۹

 

۶

 

نسیم وکیلی

 

پرستار

 

۴۳۶۰

 

۷

 

سیده سهیلا حسینی

 

پرستار

 

۴۴۹۲

 

 

۸

 

سپیده اسدی مالواجودی

 

پرستار

 

۴۴۹۲

شرح وظایف امور درمان و پرستاری

شرح وظایف پرستار

·        دریافت دستور و برنامه کار از مدیره پرستاری دانشکده

·        ثبت مشخصات بیمار در کلیه برگه های پرونده پزشکی بیمار و گزارش های پرستاری.

·        انجام اقدام های اولیه (تهیه نوار قلبی، کنترل علایم حیاتی ، رگ گیری،  آزمایشات و ...).

·        اجرای دقیق دستورات دارویی تجویز شده و ثبت دقیق و صحیح آن.

·        ثبت صحیح گزارش های پرستاری (ذکر اولویت ها، پیگیریها، ذکر ساعت برچسب نوع هدف و اجرا، مشاوره ها، سونوگرافی و ...).

·        احترام و رعایت حقوق بیماران.

·        کنترل دستگاه الکتروشوک، وسایل و تجهیزات احیای قلبی- ریوی  و شوک قلبی و آشنایی کامل با تجهیزات بخش قلب.

·        رعایت اصول احتیاطات همه جانبه استاندارد به منظور پیشگیری از ابتلاء به بیماری های منتقله از راه خون، ترشحات، تنفس و تماسی .

·        پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن.

·        تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.

·        ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب با همکاری پزشک متخصص عفونی به کمیته کنترل عفونت دانشکده.

·        برنامه ریزی برای استقرار تیم پرستاری رگ گیری .

·        آرام سازی محیط فیزیکی، کنترل دما و نور، سر و صدای محیط و سایر عوامل محیطی و تامین شرایط استراحت به آرامش بیمار.

·        مراقبت و کنترل کاتترهای شریانی، وریدهای مرکزی و شنت ها وگزارش هر گونه اختلال در کارکرد و عوارض ناشی از آنها.

·        شرکت در ویزیت بیماران و انجام امور مربوطه در صورت نیاز.

·        کنترل ثبت گزارشهای پرستاری در شیفتهای بعدی و ثبت دقیق گزارشها در شیفت مربوطه.

·        تأمین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتهای تأمین نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و ....

·        بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مافوق.

·        همکاری با تیم کنترل عفونت دانشکده برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزیابی عفونتهای درمانگاهی و کلینیک

·        تهیه و تنظیم گزارشات کمی وکیفی از وضعیت موجود گیرندگان خدمت، ارائه کنندگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط.

·        شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه

شرح وظایف کارشناس هوشبری                                                  

·        بررسی، اصلاح و ارتقاء فرایندهای انجام کار مربوط به بیهوشی.

·        همکاری در تعیین وضعیت بیمار در حین عمل و کنترل علائم حیاتی و سطح هوشیاری.

·        ارزیابی وضعیت بالینی و آزمایشات بیمار قبل از عمل .

·        همکاریهای لازم با گروه آموزشی بیهوشی در زمینه های آموزشی و تحقیقاتی.

·        انجام مشاوره و تصمیم گیری (با هماهنگی متخصص) و با لحاظ رضایت بیمار در مورد نوع بیهوشی (عمومی یا ناحیه ای) با توجه به وضعیت بالینی بیمار و نتایج آزمایشات پاراکلینیکی.

·         تزریق داروهای قبل از بیهوشی براساس تجویز پزشک متحصص از نظر نوع و مقدار دارو و روش استفاده ا ز آن.

·        دادن بیهوشی به بیماران تا ریسک 3 و شرکت در مراحل مختلف آن از جمله القای بیهوشی و نگهداری و اتمام آن زیر نظر متخصص بیهوشی.

·        تحت نظر داشتن بیمار در طول عمل و انتقال بیمار به ریکاوری تا هوشیاری کامل و ترخیص.

·        بررسی بیمار از نظر نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی با بررسی گازهای خون شریانی.

·        رگ گیری شریانی، کارگذاری لوله تراشه  و احیای قلبی ریوی در بخشهای ویژه - اورژانس و ... .

·        اجرای روندهای عملی بالینی (پروسیجر) متداول بیدردی (مانند بیدردی بعد از عمل - حین زایمان و ...).

·        شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

·        مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می‌شود

      شرح وظایف کارشناس اتاق عمل

·        کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی مورد نیاز (مانند اجازه عمل و آمادگیهای عمل، داروهای قبل از عمل، عدم داشتن وسایل مصنوعی و زیور آلات و ...)

·        اطمینان از سالم بودن و کارایی دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز جهت عمل جراحی قبل از شروع (شامل مکش (ساکشن)، دستگاه الکترو کوتر، چراغ و ...) و گزارش هر گونه نقص ، خطا و خرابی به مسئولین ذیربط.

·        کنترل اتاق عمل از نظر نور کافی، سیستم برق رسانی، درجه حرارت ،رطوبت، پاکیزگی، ایمنی و .... .

·        اطلاع از وجود لوازم و امکانات مورد نیاز جراحی و آماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسایل جراحی.

·        کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته های وسایل.

·        کنترل بیمار از نظر آمادگی جسمی و روانی جهت عمل جراحی و ارائه آموزش های لازم.

·        هدایت بیمار به تخت عمل، قراردادن بیمار بر روی تخت و تنظیم تخت جراحی و چراغها بر حسب نوع و ناحیه عمل.

·        قرار دادن کلیه دستگاه ها و تجهیزات در اطراف تخت جراحی بر طبق قابلیت دسترسی و نیاز.

·        حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محیط و اتفاقات و وضعیت بیمار،کمک به جراحان و پرستار اسکراب در پوشیدن گان و دستکش و ...

·        باز نمودن پوشش های اولیه بسته های استریل و نخها و سایر وسایل و در اختیار گذاردن آنها.

·        شمارش و ثبت نخ، گاز، لانگ گاز، درن و ...قبل از اتمام به همراه تیم جراحی و جمع آوری آنها پس از استفاده.

·        تکمیل کلیه گزارشات و موارد ثبتی از ابتدا تا اتمام عمل جراحی.

·        کمک در جابجایی و انتقال بیمار به ریکاوری و ارائه گزارش شفاهی و کتبی در مورد وضعیت ناحیه جراحی.

·        پوشاندن میزها با پوشش استریل و قراردادن وسایل و لوازم به شکل استریل بر روی آنها(شامل:وسایل جراحی،نخ،درنها،گاز،...).

·        گزارش کلیه اقدامات انجام شده و وسایل متصله به بیمار به مسئول ریکاوری.

·       جمع آوری و شست و شوی وسایل مورد استفاده و انتقال آنها به مراکز استریلیزاسیون .

·       مطالعه و تحقیق در مورد پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک در زمینه اتاق عمل و کسب دانش روزانه.

·        شرکت در انجام عملیات احیاء در اتاق عمل

·       نظارت و کنترل بر فعالیت کاردان های اتاق عمل

·       حصول اطمینان از کارکرد صحیح و دقیق ابزار و تجهیزات اتاق عمل

·        شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

·        مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه.

·        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین وتکریم آنان

·        پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز

·        انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می‌شود