مدارک لازم جهت ثبت نام در معاونت دانشجویی فرهنگی

1) یک قطعه عکس 4*3

2) اصل تعهد محضری به همراه 2 عدد کپی
(برای دانشجویانی که خوابگاه و وام دانشجویی نیاز دارند الزامی می باشد)

3) کپی حکم ضامن

4) پر کردن فرم اولیه

5) پر کردن فرم مهارت ها

توجه                                                 توجه

بعد از ثبت نام در معاونت آموزشی
ثبت نام درمعاونت دانشجویی فرهنگی الزامی می باشد.

فرم تعهد محضری