نمایندگان گروه های آموزشی در معاونت بین الملل

 

 

ردیف

گروه آموزشی

معاون بین الملل گروه

۱   آسیب شناسی دهان، فک و صورت  دکتر پویان امینی شکیب
۲   ارتودنسی دکتر سپیده عرب
۳   اندودانتیکس دکتر نغمه معراجی
۴   بیماری های دهان، فک و صورت  دکتر ارغوان تنکابنی
 ۵  پریودانتیکس  دکتر مژگان پاک نژاد
۶   پروتزهای دندانی دکتر لیلا صدیق پور
۷   جراحی دهان، فک و صورت دکتر محبوبه هاشمی نسب
۸   دندانپزشکی ترمیمی دکتر فریبا متوسلیان
 ۹  دندانپزشکی کودکان  دکتر شبنم میلانی
۱۰   رادیولوژی دهان، فک و صورت  دکتر حوریه باشی زاده فخار
۱۱   زیست مواد دندانی  دکتر فرهاد شفیعی
۱۲   سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دکتر حسین حصاری