معاون بین الملل دانشکده دندانپزشکی

دکتر شکیب

دکتر پویان امینی شکیب

معاون بین الملل دانشکده دندان‌پزشکی

https://www.tums.ac.ir/faculties/aminishakib

 

آدرس: امیرآباد شمالی - جنب سازمان انرژی اتمی - نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم - دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان اداری - ط ۲

شماره تماس معاونت بین الملل : ۸۸۳۵۱۲۵۵

Email: aminishakib@tums.ac.ir