کارکنان معاونت آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

 

ردیف 

 

ارائه کننده


عنوان

 

وظایف

 

تلفن داخلی

 

1

 

 

شیرین ذوالفقاری

 

  کارشناس مسئول امور آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

 

 نظارت بر کلیه امور معاونت و انجام دستورات مافوق

 

۴۲۷۵

 

 2

 

کمند حاجیان

کارشناس 

امور آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

انجام تمامی امور مربوط به دستیاران گروهای پروتزهای دندانی، دندانپزشکی ترمیمی، اندودانتیکس ، ارتودانتیکس و دندانپزشکی کودکان

انجام تمامی امور مربوط به دستیاران بین الملل، دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان PhD

 

۴۲۷۶

 3 

 

     

 شیدا خضایی

کارشناس 

امور آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

 انجام تمامی امور مربوط به دستیاران گروهای جراحی دهان، فک و صورت، آسیب شناسی دهان، فک و صورت. رادیولوژی دهان، فک و صورت. بیماری‌های دهان، فک و صورت ، پریودانتیکس

دانشجویان MDPH 

رابط وب سایت معاونت

 ۴۲۱۹

 

4 

 

حمیدرضا دارابی

 

کارشناس 
امور آموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

 

کلیه امور مربوط به بایگانی به صورت فیزیکی و الکترونیکی

انجام تمامی امور مربوط به دستیاران تکمیلی و تخصصی PhD  و فلوشیپ

 

۴۲۰۷