مسئول دوره

مسئول دوره : دکتر سولماز اکبری

رشته تخصصی پیشنیاز

فارغ التحصیلان رشته های:

1- پروتزهای دندانی

2- پریودانتیکس

3- جراحی دهان و فک و صورت