مسئول دوره

مسئول دوره : دکتر شمس الملوک نجفی

رشته تخصصی پیشنیاز

فارغ التحصیلان رشته های:

1-بیماریهای دهان و فک و صورت

2-جراحی دهان و فک و صورت

3- اندودانتیکس