تاریخچه بخش ترمیمی

معرفی و تاریخچه بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران:

پس از اینکه فکر تأسیس دانشگاه از سال 1307 در زمان وزارت مرحوم دکترتدین بوجود آمد موجب قانون مصوب 8 خرداد 1313 تأسیس دانشگاه تهران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت.
در سال 1313 شمسی هر یک از مدارس عالی موجود در کشور تبدیل به دانشکده شدند. بر اساس این قانون مدرسه طب و شعب فرعی آن (داروسازی و دندان‌سازی) نیز تبدیل به دانشکده شدند.
در سال 1313 پس از اتمام دوره ریاست فنی دکتر میلچارسکی، دکتر سیاح‌ به ریاست مدرسه عالی دندانپزشکی برگزیده شد.در این زمان دو تن به نام‌های دکتر محمود سیاسی و دکتر حیدر سرخوش که برای گذراندن تحصیلات دندانپزشکی به اروپا رفته بودند پس از اخذ مدرک دکترا به ایران بازگشتند و جزء استادان مدرسه عالی دندانسازی شدند. در سال 1316 با تأسیس دانشگاه تهران در محل فعلی، مدرسه طب و شعب مربوط نیز به این محل نقل مکان دادند.در شهریور 1318 شمسی بر طبق اساسنامه جدید شعبه دندانسازی دانشکده پزشکی دوره چهار ساله دکترای دندانپزشکی دایر گردید و مدرسه عالی دندانسازی به مدرسه عالی دندانپزشکی تغییر یافت و به دختران نیز در آبان ماه همان سال اجازه ثبت‌نام در شعبه دندانپزشکی داده شد.
از سال 1322 شورای دانشگاه، اطلاق کلمه دندانپزشک را بجای نام طبیب دندانسازی پذیرفت.در سال 39-1338 آموزشگاه پرستاری دندانپزشکی در مقطع فوق دیپلم با هدف آموزش دستیار دندانپزشک آغاز به کار نمود.
اولین نشریه دانشکده دندانپزشکی در سال 1336 منتشر شد که بعدها به مجله دانشکده دندانپزشکی تغییر نام پیدا کرد در سال 1344 آموزشگاه بهداشت دهان ودندان تأسیس شد.
در سال 1345 ساختمان جدید دانشکده، با ظرفیت 200 دانشجو به بهره‌برداری رسید پس از افتتاح این دانشکده جدید دکتر محسن سیاح به عنوان اولین ریاست آن انتخاب شد و این دانشکده به عنوان اولین دانشکده دندانپزشکی کشور شناخته شد.
دکتر حیدر سرخوش استاد و متخصص دندانپزشکی عملی از آلمان از سال 1325 تا سال 1330 و پس از ایشان دکتر محمود سیاسی استاد و متخصص پریو ازسال1330 تا سال1335 ریاست دانشکده را برعهده داشتند.
بخش اندوداتیک و بخش ترمیمی تحت عنوان بخش دندانپزشکی عملی تا آذر ماه 1345 در بخش ترمیمی بودند.آقای دکتر حیدر سرخوش به عنوان استاد و رئیس بخش ترمیمی مشغول بکار شدند. از آذرماه 1345 بخش ترمیمی از بخش اندوداتیک جدا شد و به صورت دو بخش جداگانه در آمدند و خانم دکتر قدسیه برخورداری و خانم دکتر فردوس به بخش اندوداتیک منتقل شدند.خانم دکتر زهره عسگریه، آقای دکتر حسن دستوری، دکتر فضل‌الله فرشچیان، دکتر پرویز وصالی و دکتر بهادر عامری، دکترمحمدباقر شاهوردیان از اعضاء هیئت علمی بخش ترمیمی آن زمان بودند در سال 1348 دکتر حیدر سرخوش بازنشسته شد و از سال 1352 تا سال 1354 دکتر عمران بختیاری ریاست دانشکده و دکتر شاهوردیانی معاونت دانشکده را بر عهده داشتند.
دکتر شاهوردیانی تا سال 1357 به عنوان مدیر گروه ترمیمی بودند تا اینکه در سال 1358 دکتر شاهوردیانی بازنشسته شدند و دکتر ایوب پهلوان از سال 1357 تا سال 1360 مدیر گروه ترمیمی بوده و از سال 1360 تا سال 1366 دکتر فرشچیان درسمت مدیر گروه ترمیمی بودند و خانم دکتر پروین آذربال سمت سرپرست تخصصی گروه را بر عهده داشتند.
از سال 1366 تا سال 1368 خانم دکتر پروین آذربال مدیریت گروه را بر عهده داشتند.از سال 1368 تا سال 1385 آقای دکتر اسماعیل یاسینی مدیریت گروه ترمیمی را عهده‌دار بودند. از مهر ماه سال 1385 تا اسفندماه 1386 دکتر ایوب پهلوان مدیریت گروه ترمیمی را برعهده داشتند و خانم دکتر میرزایی پس از ایشان به مدت 6سال مدیریت بخش ترمیمی رابر عهده داشتند و در طی این دوره خانم دکتر آرامی در سمت معاونت گروه آموزشی ترمیمی بودند. خانم دکتر معصومه حسنی طباطبایی از سال 1392 مدیریت گروه بخش ترمیمی را بر عهده دارند و خانم دکتر عمرانی نیز معاونت بخش را از سال 1395 به عهده گرفته اند. دکتر مریم قوام از سال 1375 تا 1383 سمت سرپرست تخصصی بخش ترمیمی را بر عهده داشتندو پس از ایشان آقای دکتر حمید کرمانشاه سرپرست تخصصی بخش ترمیمی را برعهده‌ گرفتند.
آقای دکتر اسماعیل یاسینی از سال 1368 دبیر سخنرانی‌ها و بازآموزی‌های دانشکده و از سال 1375 نماینده دانشکده در هیئت ارتقاء دانشگاه می‌باشند. خانم دکتر قوام از سال 1383 به عنوان دبیر مجله فارسی دانشکده دندانپزشکی و نماینده پژوهشی مرکز تحقیقات هستند خانم دکتر طباطبایی از سال 1387 نماینده هیات تحریریه بخش ترمیمی بوده و خانم دکتر منصوره میرزایی نمایندگی ارزیابی درونی بخش ترمیمی را بر عهده داشتند.
سرکار خانم دکتر مریم قوام از مهرماه سال1388به درجه بازنشستگی نایل شدند و پس از آن بخش ترمیمی افتخار حضور ایشان را به عنوان استاد حق التدریس دارد. خانم دکتر سکینه آرامی از سال 1394 به مقام باز نشستگی نائل شده اند .