دکتر گودرزی پور

 

دکتر داریوش گودرزی پور، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت - دانشیار