مشخصات گروه آموزشی رادیولوژی دهان، فک و صورت

مدیر گروه: دکتر داریوش گودرزی پور

معاون گروه: دکتر فرزانه مساوات

سرپرست تخصصی گروه: دکتر فرزانه مساوات

تعداد اعضای هیات علمی : 8 نفر

سال تاسیس: 1360

محل استقرار دردانشکده: همکف غربی

زمان ارائه خدمات: 8:30 لغایت 12 - 13 لغایت : 15:30

شماره تلفن پذیرش: 42794035