مشخصات مدیر گروه آموزشی پریودانتیکس

دکتر خورسند

 

دکتر افشین خورسند، متخصص پریودانتیکس - استاد