تاریخچه رشته

تاریخچه رشته


تاریخچه استفاده از مواد دندانی به بیش از 2700 سال قبل باز میگردد. زمانی طلا برای ساخت اجزاء مصنوعی دندانی بکار رفته و طی قرنها، توسعه و گسترش مواد دندانی با علم دندانپزشکی همراه بوده است. اگرچه اطلاعاتی درباره مواد دندانی از متون چینی در قرن هفتم میلادی در دست است، اما اولین کتاب دندانپزشکی اروپایی که موجود است در قرن شانزدهم و اولین کتاب آمریکایی در باره دندانپزشکی در آغاز قرن نوزدهم نوشته شد. اولین مجله دندانی در دنیا در سال 1839 چاپ شد و اولین مدرسه دندانپزشکی نیز در سال 1840 در بالتیمور ایالات متحده آمریکا تأسیس گردید. در سالهای 1839 تا 1884 تعداد 44 مجله دندانپزشکی در آمریکا به چاپ رسید و در سالهای 1842 تا 1884، تعداد 103 انجمن دندانپزشکی تأسیس شد. در پایان یک دوره 60 ساله (از سال 1840 تا 1900) بسیاری از موادی که امروزه مصرف می شود بهمراه تکنیک تهیه، بکارگیری و مصرف آنها به جامعه دندانپزشکی معرفی شد. گسترش روز افزون کاربرد مواد دندانی سبب شد که در اوایل قرن نوزدهم طرح استاندارد کردن مواد دندانی مورد توجه قرار گیرد و دستورالعمل های استاندارد برای هر ماده تهیه شود و در ادامه کار تأسیس مؤسسه استاندارد بین المللی و تهیه دستورالعملهای استاندارد بین المللی انجام گیرد. اگرچه شکل ابتدایی مواد دندانی از آغاز پیدایش هنر و علم دندانپزشکی وجود داشته ست، اما توسعه و گسترش آن که در قرون اخیر با تکیه بر سایر علوم صورت پذیرفت، چشمگیر است.
گروه مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان اولین گروه مواد دندانی در کشورفعالیت خود را از سال 1379 آغاز کرده است و در سال 1381 مصوب گشت ، اعضای هیئت علمی این گروه عبارتند از:
خانم دکتر تبسم هوشمند، خانم دکتر طاهره سادات جعفرزاده، آقای دکتر فرهاد شفیعی و خانم دکتر سیما شهابی.
در بخش پژوهشی این گروه در راستای انجام پروژه های علمی ـ کاربردی مرتبط با مواد دندانی، کنترل کیفی مواد ساخت داخل در جهت اعتلای کیفیت آنها و همکاری های لازم با کارخانه های مربوطه، و ایجاد هماهنگی مابین دانشکده های دندانپزشکی و مراکز تولید و توزیع مواد دندانی گام بر میدارد. در ضمن اولین گروه دانشجویان Ph.D در این رشته در مهرماه 1386شروع به تحصیل نمودند.

اسامی مدیران گروه از آغاز تاسیس تا کنوندکتر تبسم هوشمند

دکتر طاهره سادات جعفر زاده کاشی