مشخصات مدیر گروه آموزشی جراحی دهان، فک و صورت

دکتر هاشمی

 

دکتر حمید محمودهاشمی، متخصص جراحی دهان، فک و صورت - استاد