مشخصات مدیر گروه آموزشی جراحی دهان، فک و صورت

دکتر بیات

 

دکتر محمد بیات، متخصص جراحی دهان، فک و صورت - استاد