مشخصات گروه آموزشی جراحی دهان، فک و صورت

مدیر گروه: دکتر محمد بیات

معاون گروه: دکتر علیرضا پرهیز

سرپرست تخصصی گروه: دکتر عطا قراجه‌ای

تعداد اعضای هیات علمی: 20 نفر

سال تاسیس: -

محل استقرار در دانشکده: طبقه سوم غربی

زمان ارائه خدمات: 8 لغایت 16