مشخصات مدیر گروه آموزشی اندودانتیکس

دکتر رزمی

 

دکتر حسن رزمی، متخصص اندودانتیکس - استاد