مشخصات مدیر گروه آموزشی آسیب شناسی دهان، فک و صورت

دکتر مهدوی

 

دکتر نازنین مهدوی، متخصص آسیب شناسی دهان، فک و صورت - استادیار