مشخصات گروه آموزشی آسیب شناسی دهان، فک و صورت

 

مدیر گروه: دکتر نازنین مهدوی


سرپرست تخصصی:
دکتر نازنین مهدوی

معاون گروه: دکتر سمیرا درخشان


تعداد اعضای هیات علمی: 5 نفر


سال تاسیس گروه: 1347


محل استقرار در دانشکده: طبقه اول شرقی


زمان ارائه خدمات: 16_7