تاریخچه گروه پاتولوژی دهان و فک و صورت

تاریخچه گروه پاتولوژی دهان و فک و صورت


علم آسیب شناسی دهان و فک و صورت به بررسی علل، روند، علائم و مشخصات آسیب شناختی بیماریهای دهان و فک و صورت می پردازد. این رشته در علم دندانپزشکی نسبتا جوان بوده و از ایجاد آن در سطح جهان قریب 60 سال می گذرد. رشته آسیب شناسی دهان از سال 1339 در برنامه آموزشی دندانپزشکی کشورمان وارد گردیده و گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت برای اولین بار در دانشگاه تهران تشکیل گردید. گروه آسیب شناسی دانشکده دنداپزشکی دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1344 به همت آقای دکتر اسماعیل یزدی پایه گذاری شد. این گروه ابتدا فعالیت خود را در قسمتی از فضای فیزیکی گروه آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی آغاز نمود و پس از مدتی با افتتاح ساختمان جدیدی در دانشکده دندانپزشکی در سال 1346 به طبقه اول آن ساختمان منتقل شد و تا سال 1389 در آن محل به فعالیت خود ادامه داد. با راه اندازی ساختمان کنونی دانشکده گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت از سال 1389 در محل کنون مستقر گردید.
در این گروه از سال 1344 تا امروز همکاران مختلفی به عنوان هیئت علمی فعالیت نموده اند و در طول این سالها در برنامه آموزشی 43 دوره دانشجوی دندانپزشکی در مقطع دکتری همکاری داشته و 23 دوره دستیاری تخصصی در مقطع تخصصی رشته دهان و فک و صورت را تربیت نموده اند.

 

اسامی اعضا هیئت علمی گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت از آغاز تاسیس تا کنون

ردیف
نام استاد
سال
1
دکتر اسماعیل یزدی
از 1339 تا 1380
2
دکتر بهرام نوع پرست
از 1344 تا 1357
3
دکتر اقدس فروزنده
از 1346 تا 1378
4
دکتر محمد اسلامی
از 1346 تا 1385
5
دکتر شکر الله بینا
از 1350 تا 1357
6
دکتر رضا میر لوحی
از 1355 تا 1360
7
دکتر صدیقه موسوی
از 1354 تا 1357
8
 دکتررضامستوفی
از 1357 تا 1358
9
دکترفرشته  بقائی
از 1362 تا کنون
10
دکترنصرت الله عشقیار
از 1362 تا کنون
11
دکترپوریامطهری
از 1380 تا کنون
12
دکترمریم خلیلی
از 1383 تا کنون
13
دکترمژگان قاضی
از 1388 تا کنون

 

به همت این عده تا کنون قریب به 4000 نفر دندانپزشکی آموزش آسیب شناسی دهان دیده اند و بیش از 30 نفر متخصص آسیب شناسی دهان تربیت شده اند. مدیران گروه آسیب شناسی از ابتدا تا امروز به ترتیب دکتر اسماعیل یزدی ، دکتر محمد اسلامی ، دکتر نصرت الله عشقیار و دکتر فرشته بقایی بوده اند.آموزشی تخصصی آسیب شناسی دهان در گروه از سال 1362 آغاز شده است. برنامه آموزشی تخصصی رشته آسیب شناسی دهان و فک و صورت ابتدا در سال 1362 و به وسیله دکتر اسماعیل یزدی تدوین گردید. این برنامه در سال 1378 و به وسیله دبیر خانه شورای تخصصی تحت سرپرستی دکتر محمد اسلامی مورد بازنگری قرار گرفته است. این برنامه هم اکنون تحت نظر دکتر نصرت الله عشقیار در حال بازنگری می باشد. همچنین گروه آسیب شناسی دهان برنامه های پژوهشی متعددی را در طول این سال ها طراحی و اجرا نموده است که نتایج آنها در قالب پایان نامه های دوره های دکتری و تخصصی و همچنین مقالات متعدد در مجلات مختلف داخلی و خارجی  منتشر شده است. تنها در طول 10 سال گذشته بیش از 30 پایان نامه دوره تخصصی ، بیش از 40 مقاله فارسی و بیش لز 20 مقاله انگلیسی نتیجه برنامه های پژوهشی گروه آسیب شناسی دهان بوده است. علاوه بر این گروه آسیب شناسی دهان در طرح های پژوهشی بسیاری از دیگر گروه های آموزشی دانشکده مشارکت داشته و گروه های دیگر مکررا از تجربیات ، امکانات و اندوخته های پژوهشی این گروه بهره گرفته و می گیرند.

 مدیر گروه ها از آغاز تاسیس تا کنون


1. آقای دکتراسماعیل یزدی
2. آقای دکترمحمد اسلامی
3. آقای دکترنصرت الله عشقیار
4. خانم دکترفرشته بقایی