اعضای هیات علمی

 

 

 

 

دکتر رضا شریفی: رئیس بخش ایمپلنت (متخصص جراحی دهان، فک و صورت)

 

 

 

 

 

دکتر سمیه ذیقمی: معاون بخش ایمپلنت (متخصص پروتزهای دندانی)