پوستر شرکت در برنامه

پوستر برنامه مشاهده آموزش همتایان

معرفی برنامه

برنامه "مشاهده آموزش همتایان" (ماه) در چارچوب نظام جامع توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه (مصوب شورای دانشگاه) طراحی شده است و هدف آن ارتقای توانمندی تدریس در محیط های مختلف آموزشی از طریق حضور یک هیات علمی مجرب است. 

 

در ادامه خلاصه ای از فرآیند شرکت در برنامه ماه ذکر شده است. جهت دریافت و مطالعه شیوه نامه از طریق لینک  شیوه نامه برنامه مشاهده آموزش همتایان کلیک فرمایید.
 

عوامل انگیزشی شرکت در برنامه

برای اعضای هیات علمی که کلاس درسشان مورد مشاهده قرار گرفته است، توسط مرکز مطالعات گواهی صادر می شود و امتیازات زیر در نظر گرفته می شود:

  • تعیین امتیاز قابل مقایسه با فعالیت های مشابه در سیستم شعاع
  • محاسبه به عنوان فعالیت های توانمندسازی دارای امتیاز در ارتقای علمی بر اساس بند 2 برنامه جامع توانمندسازی (هر جلسه مشاهده یک امتیاز تا سقف سه امتیاز در سال و 10 امتیاز کل)
  • معادل سازی با تکلیف کارگاه های آموزشی معارت های پایه به صورت متناظر

برای مشاهده گران توسط مرکز مطالعات گواهی صادر می شود و به منظور جبران مشارکت ایشان موارد زیر در نظر گرفته می شود:

  • تعیین امتیاز قابل مقایسه با فعالیت های مشابه در سیستم شعاع
  • معادل سازی با فعالیت های توانمندسازی دارای امتیاز در ارتقای مرتبه علمی مطابق تبصره سوم بند 2 برنامه جامع توانمندسازی (این امتیاز بدون سقف و با تایید مرکز مطالعات خواهد بود)

خلاصه مراحل شرکت در برنامه ماه

1.      دریافت فرم درخواست شرکت در برنامه ماه

 جهت دریافت فرم درخواست روی لینک  فرم درخواست کلیک نمایید.

2.      دریافت لیست اسامی مشاهده گران آموزش همتایان

 جهت اطلاع از لیست روی لینک  اسامی مشاهده گران کلیک نمایید.

3.      انتخاب مشاهده گر مد نظر خود و هماهنگی با ایشان. توجه کنید که انتخاب مشاهده‌گر بر اساس نظر خود هیات علمی می‌تواند خارج از رشته تخصصی وی باشد.

4.      بعد مشاهده جلسه مربوطه، تمامی قسمت های فرم را تکمیل و از طریق اتوماسیون به مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده ارسال نمایید.

در مورد جسات آموزش مجازی

الف) در قسمت دوم فرم در نوع جلسه قسمت غیره را علامت زده و کلمه "مجازی" را ذکر نمایید

ب) در مواردی که درس در سامانه نوید تعریف شده است مشاهده همتایان به یکی از دو حالت زیر می ­تواند انجام شود.

خواهشمند است مدل مشاهده که یکی از موارد زیر می­ باشد را در فرم (در کنار نوع جلسه "مجازی" ذکر نمایید):

1.      مشاهده گر با هماهنگی قبلی و با رضایت مدرس در پنل تدریس همکار خود تعریف می شود و بر اساس فرم مشخصی که برای ارائه بازخورد توین شده است نتیجه مشاهدات خود را به صورت مکتوب و شفاهی در اختیار وی  قرار می دهد.

2.      مدل دوم این است که در یک جلسه حضوری/ وبیناری مدرس یا مدرسانی که تدریس مجازی داشته اند فرآیند تدریس را به مشاهده گر روی سامانه نشان دهند.در این جلسه بخش های مختلف درس/ محتوا/ منابع/ تکالیف و نحوه بازخورد آن و تمامی فعالیت های یاددهی-یادگیری نشان داده می ­شود و در نهایت ارزشیابی انجام می­ گردد.

5.      تکمیل فرم بازخورد مربوطه توسط مشاهده گر محترم. توجه نمایید که بازخورد داده شده محرمانه و بین مشاهده گر و مدرس می باشد و نیازی به ارسال به دفتر توسعه آموش نمی باشد.

فرم های بازخورد برنامه مشاهده آموزش همتایان

 فرم شماره یک: مشاهده حین سخنرانی در کلاس درس: word   pdf

 فرم شماره دو : مشاهده حین تسهیل در گروه کوچک: word    pdf 

 فرم شماره سه: مشاهده حین کلاس عملی و آموزش در آزمایشگاه:  word   pdf    

 فرم شماره چهار: مشاهده حین آموزش درمانگاهی و راند بالینی:word   pdf 

 فرم شماره پنج: مشاهده آموزش مجازی/ترکیبی:word    pdf

 فرم شماره شش: مشاهده حین آموزش در اتاق عمل:word    pdf