پیشینه

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران (EDC) در اسفند سال 1374 با هدف کلی ارتقای کیفی آموزش علوم پزشکی و به منظور بالا بردن سطح دانش و کارایی فارغ التحصیلان، براساس نیازهای جامعه، فعالیت خود را آغاز کرد. بدین ترتیب دفاتر توسعه آموزش (EDO) در دانشکده های تابعه دانشگاه در پنج محور: پژوهش در آموزش، برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی، آموزش مداوم و توانمندسازی اعضای هیات علمی فعالیت خود را آغاز کردند. دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز از سال 1378 در این راستا شروع به برنامه ریزی و فعالیت نمود. فعالیت اعضا دردفتر توسعه آموزش دانشکده در آن زمان در شاخه های مختلف آموزش پزشکی به ویژه پژوهش در آموزش، ارزشیابی و آموزش مداوم بوده است، به گونه ای که حاصل این کوشش چندین طرح پژوهش در آموزش به صورت پایان نامه دکترا، تهیه پرسشنامه های ارزشیابی اساتید، ارزشیابی درونی دو گروه آموزشی و تنظیم برنامه های بازآموزی مدون دانشکده می باشد.

در سالهای 1389-1386 به همت و تلاش مستمر مدیریت دفتر، دفتر رونق خاصی به خود گرفته که نمونه بارز آن خاتمه ارزشیابی درونی تمامی گروه های آموزشی و همچنین آغاز به تحصیل قریب به 10 نفر از اعضای هیات علمی در دوره های کارشناسی ارشد آموزش پزشکی (Medical Education)  می باشد. 

دستاوردها و افتخارات