انتهای خیابان کارگر شمالی، جنب سازمان انرژی اتمی، نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم شرق، دانشکده دندانپزشک دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساختمان اداری، طبقه دوم، دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی

 

02142794217 - 02142794238 – 02142794204 

 

edo94.tums@gmail.com - edodentistry@sina.tums.ac.ir

 

Edodent_tums 

 

t.me/ edodent_tums