چشم انداز، مأموریت و برنامه استراتژیک دانشکده

چشم انداز

نقش رهبری و تلاش جهت سرآمدی در آموزش، پژوهش، نوآوری، مدیریت و ارئه خدمات سلامت دهان و دندان در عرصه های ملی و منطقه ایمأموریت


دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نقش کلیدی در ارتقاء سلامت دهان و دندان، از طریق آموزش، پژوهش، نوآوری و ارایه خدمات جامع دندانپزشکی، ایفاد می‌نماید و از طریق توسعه پایه های دانشی سلامت دهان و دندان، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت و مشارکت در سیاستگذاری، جایگاه علمی دانشکده را در سطح ملی و منطقه ارتقاء می‌دهد.


 

استراتژیک


هدف استراتژیک۱ ): پیشرو بودن در تربیت دانش آموختگان با بالاترین توانمندی های علمی و عملی


استراتژی۱): ارتقاء کیفیت و توسعه آموزش


استراتژی۲): تقویت مشارکت و همکاری در جوامع داخلی و خارجی


استراتژی۳): جذب و تربیت دانشجویان نخبه و مدیریت آن


 

هدف استراتژیک ۲): رهبری در پژوهش


استراتژی۱): ارتقاء کیفیت و توسعه پژوهش(داخلی و بین المللی)


استراتژی۲): توسعه کاربری آمار و اپیدمیولوژی در علوم دندانپزشکی


 

هدف استراتژیک۳): توسعه قابلیت های بین المللی


استراتژی ۱): آموزشی و پژوهشی در حوزه داخلی و بین المللی


 

هدف استراتژیک۴): ارائه خدمات درمانی با کیفیت، با تکنولوژی روز و مطابق با استانداردهای جهانی


استراتژی ۱): توسعه و ارتقا خدمات درمانی

 


هدف استراتژیک ۵):  تجاری سازی دانش


استراتژی ۱): ارتقاء بهره وری و تبدیل ظرفیتهای بالقوه به بالفعل


 

استراتژیک های مشترک، پشتیبانی و توسعه مدیریت منابع در تمامی اهداف


استراتژی ۱): تامین منابع مالی وخلق منابع جدید مبتنی بر دانش


استراتژی ۲): تدوین نظام‌های نوین مدیریتی


استراتژی ۳): توسعه سرمایه های انسانی

 

استراتژی ۴): توسعه سرمایه های سازمانی