تماس با ما

آدرس دانشکده دندانپزشکی: انتهای خیابان کارگر شمالی، جنب سازمان انرژی اتمی، نرسیده به خروجی بزرگراه حکیم شرق، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

شماره تماس اطلاعات: ۴۲۷۹۴۰۰۰ - ۴۲۷۹۴۵۰۰

پذیرش تلفنی بیماران (نوبت دهی): ۶۷۳۹۵۱۰۰
تلفن پلی کلینیک تخصصی(کلینیک ویژه): ۸۸۳۵۱۲۵۸

کد پستی: ۱۴۳۹۹۵۵۹۹۱

شماره پیامک: ۳۰۰۰۸۸۳۵۱۱۷۶

 

سایت نوبت دهی اینترنتی: http://nobat.tums.ac.ir

آدرس پست الکترونیک:   dentistry@tums.ac.ir

 

ارسال پیام

تعداد کاراکتر باقیمانده: 16384