کارگاه اساتید-برگذار شده ها

کارگاه
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱
کارگاه
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱
کارگاه
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱
کارگاه
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱
کارگاه
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱
پوستر کارگاه انگیزه تحصیلی
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲
پوستر کارگاه دانش پژوهی آموزشی
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲

اظهار نظر


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.