دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحه نخست معرفی دانشکده بیماران   کلینیک تخصصی مجلات و ژورنال ها
   تماس با ما
  


 
» مدیریت دانشکده » معاونت آموزش » معرفی معاونت آموزشی » پرسنل واحد آموزش
 پرسنل واحد آموزش 

 

نام خانوادگی عنوان وظایف شماره تماس
خانم زندی پژوه

مدیر اداره آموزش

انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی ، مسئول برنامه ریزی واحد ها، کلاس ها و برنامه امتحانات د طول ترم ، تقسیم کار میان کارکنان ،نظارت بر گردش کار ،  نظارت بر اجرای آزمون جامع علوم پایه

 

4213

88015860

خانم یار محمدی کارشناس آموزشی انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی ، مسئول امور مربوط به دانشجویان میهمان مسئول انجام گروه بندی دروس عملی دانشجویان ، انجام مراحل حق التدریس مدرسین ،  مسئول محاسبه کمیت آموزش اعضاء هیئت علمی جهت امر ارتفاء ، شرکت درجلسه برگزاری آزمون جامع علوم پایه 4212
خانم آصفی کارشناس آموزشی انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی ، انجام امور آموزشی دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پروتزهای دندانی، جمعدار آموزش و مسئول تدارکات جلسات و کارگاه های آموزش، شرکت درجلسه برگزاری آزمون جامع علوم پایه 4214
خانم خباز پور کارشناس آموزشی

انجام کلیه امور آموزشی دانشجویان مقطع علوم پایه ، مشارکت در برگزاری آزمون ها، هماهنگی با مسئولین مربوط در خصوص تهیه و نگهداری وسایل و امکانات دفتر آموزش دانشجویان مقطع علوم پایه و کلاس های مربوطه، شرکت درجلسه برگزاری آزمون جامع علوم پایه

83384187
خانم ملکی کارشناس آموزشی انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی ، مسئول وب سایت معاونت آموزشی، مسئول ورود اطلاعات آموزشی (دروس ارائه شده، برنامه هفتگی و انتخاب واحد) دانشجویان در سیستم حضور و غیاب، مسئول برگزاری جلسات شورای آموزش،  شرکت درجلسه برگزاری آزمون جامع علوم پایه 4212
خانم آروندی کارشناس مسئول آموزشی  انجام امور آموزشی دانشجویان دکتری دندانپزشکی ، مسئول برگزاری کارگاههای معاونت آموزشی،مسئول ارزشیابی ،مسئول HIS معاونت آموزشی،شرکت در جلسه برگزاری آزمون جامع علوم پایه 4231
خانم جعفری متصدی امور دفتری هماهنگ کردن جلسه ها، انجام امور مربوط به  نامه های داخلی، پاسخگویی به ارباب رجوع، جواب دهی به تلفن های معاونت آموزشی ، ضبط و ثبت پرونده های فارغ التحصیلی،  شماره گذاری پرونده ها ،انجام امور مربوط به آرشیو  برنامه های گروه های آموزشی و سایر مدارک و مستندات مربوطه، پیگیری نامه ها، مسئول ورود اطلاعات گردش دانشجویان در بخش ها در سیستم HIS دانشکده.

4215

88015860

خانم اسدی کارشناس ارزشیابی انجام امور مربوط به فرآیند ارزشیابی.  4211
خانم دکتر مختاری مسئول آزمونها   4241
آقای آزادی خواه بایگان انجام امور مربوط به بایگانی ، حضور در جلسات امتحانات ، حضور و غیاب کلاسها، شرکت درجلسه برگزاری آزمون جامع علوم پایه 83384187
      4209
آقای قاسم زاده بایگان

انجام و برگزاری امتحانات، انجام حضور غیاب دانشجویان ،بایگان آموزش،انجام بایگانی الکترونیکی و تحصیلی و اتوماسیون،شرکت درجلسه برگزاری آزمون جامع علوم پایه و هماهنگی لازم

4209

 

 

 

 

 

 

 


 

 ابزار 
نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام