دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحه نخست معرفی دانشکده بیماران   کلینیک تخصصی مجلات و ژورنال ها
   تماس با ما
  


 
» اعضای هیت علمی » پریودانتیکس
  

 

 

اعضای هیت علمی گروه آموزشی پریو دانتیکس

ردیف

نام

نام  خانوادگی 

سمت دانشگاهی

عکس         

1

دکتر مهوش

 

موسوی جزی


استادیار

 دکتر موسوی

2

دکترامیر رضا    

رکن

استاد  دکتر رکن

3

دکتر یداله

سلیمانی شایسته 
(مدیر گروه)

استاد

 دکتر شایسته

4

دکتر زینب

کدخدا

دانشیار

 دکتر کدخدا

5

دکتر مژگان

 پاک نژاد

دانشیار

 دکتر پاکنژاد

6

 

دکتر افشین

 

خورسند
(سرپرست تخصصی)

 

دانشیار

 دکتر خورسند.

7

دکتر سید حسین

 

 

محسنی صالحی فرد


استادیار

 دکتر صالحی

8

دکتر سیامک

 یعقوبی

استادیار

دکتر یعقوبی 

9

دکتر ندا

 مسلمی

دانشیار

 دکتر مسلمی

10

دکترامیرعلیرضا

رسولی قهرودی
(معاون گروه)

استادیار

 دکتر رسولی

 11

 دکتر

 اکبری

 حق التدریس

 

 12

 دکتر

 روستا

 حق التدریس

 
         
         
         
         

 

 


 

 ابزار 
نسخه چاپی
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام